Jeugdverpleegkundigen Eugenie Reijntjens en Marijke Botman zijn geslaagd voor de opleiding Pluis– Niet Pluis en kregen uit handen van gebiedsmanager Job van Dijkhuizen een bloemetje overhandigd. Op het consultatiebureau op Urk nemen zij vanaf september een aantal taken van de jeugdarts over.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaat wat betreft de functie van jeugdverpleegkundige mee met de landelijke ontwikkelingen. Door deze taakherschikking kunnen jeugdartsen zich meer richten op kinderen die extra en/of specifieke (medische) aandacht nodig hebben. Hierdoor wordt meer maatwerk per kind geboden. Alle jeugdverpleegkundigen van ZONL moeten voor deze taakherschikking de opleiding Pluis – Niet Pluis gaan doen. Deze scholing richt zich op de ontwikkeling van een kind en bestaat uit 6 scholingsdagen, 20 dagdelen stage en een korte praktijk beoordeling. Het eerste consult (op de leeftijd van 4 weken) bij de jeugdarts blijft bestaan. Indien er dan geen medische bijzonderheden worden geconstateerd worden de vervolgconsulten door de jeugdverpleegkundige gedaan. Het consultatiebureau Emmeloord gaat hier later dit jaar mee starten.

V.l.n.r. Job van Dijkhuizen, Marijke Botman en Eugenie Reijntjens