Henneke van Beek en Sandra Storck, de neurologieverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), begeleiden mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, onder andere met een TIA, herseninfarct of hersenbloeding. Op dinsdag 14 mei is het de Dag van de Beroerte en geven Henneke en Sandra in het zorggebouw aan de Mr. Zigher ter Steghestraat 9 in Steenwijk van 14.00 tot 17.00 uur, samen met getroffenen, hun mantelzorgers en andere zorgverleners zoals, thuisbegeleiders, behandelaren van het Advies- en Behandelcentrum van ZONL, de Hersenstichting en Sociaal werk De Kop, informatie over het leven na een beroerte. Om 14.00 uur wordt de informatiemarkt officieel geopend door Frank Kodden, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

“Mensen realiseren zich vaak pas na thuiskomst van het ziekenhuis of revalidatie instelling wat hen is overkomen. Ze worden geconfronteerd met de eventuele restverschijnselen van hun ziektebeeld. Wij bieden thuis onder andere een luisterend oor voor cliënt en mantelzorger/netwerk en observeren de situatie. ”Is de medicatie op orde, zijn er bijwerkingen? We geven praktische tips ten aanzien van leefstijl, informeren over de risicofactoren en adviseren over therapiemogelijkheden en hulpmiddelen. Het uiteindelijke doel van onze huisbezoeken is dat de cliënten en hun netwerk kunnen omgaan met de veranderde situatie,” vertellen de neurologieverpleegkundigen.

Kortere en langere tijd geen zuurstof
Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Er gaat iets mis in de bloedvaten van de hersenen, waardoor een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof krijgen. Het zuurstofgebrek kan bijvoorbeeld plotseling optredende uitvalsverschijnselen geven of moeite met praten maar ook plotselinge draaiduizeligheid, dronkemansloop of coördinatieproblemen geven. Elk jaar krijgen ongeveer 46.000 mensen een beroerte in Nederland. Meestal gebeurt dit totaal onverwacht, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. “Een beroerte heeft veel impact op het leven van de cliënt en zijn of haar omgeving”, zegt Henneke. “Naast uitval van lichaamsfuncties zijn mensen vaak sneller moe, men heeft vaak last van geheugenveranderingen, concentratieproblemen en soms vindt er een emotie- en karakterverandering plaats. Daarnaast komt het heel vaak voor dat mensen bang zijn dat het nog een keer gebeurt. Ze zijn het vertrouwen in hun lichaam en hun eigen regie kwijt.

Laagdrempelig
De verpleegkundigen hebben veel ervaring. Henneke van Beek werkte jarenlang op de afdeling neurologie in het ziekenhuis in Meppel. Sandra Storck heeft naast ervaring in een ziekenhuis, een opleiding voor neurologie verpleegkundige een specialistische opleiding afgerond voor Parkinsonverpleegkundige. “We vullen elkaar aan en zijn heel laagdrempelig. We ondersteunen de cliënt en hun netwerk in het proces van het terug vinden van hun eigen regie en leren omgaan met de eventuele restverschijnselen.

We nodigen iedereen uit om dinsdag 14 mei naar de informatiemarkt te komen, zodat we in gesprek kunnen gaan en persoonlijke vragen kunnen beantwoorden”, aldus Henneke en Sandra (foto rechts).