In Markehof is op woensdag 26 september van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond over het levenstestament en bewindvoering. Iedereen is van harte welkom; bewoners, mantelzorgers èn inwoners van Marknesse en omgeving.

Michiel Nijhuis van Nijhuisbewind en Bert Klein van Pekel en Klein Notarissen in Emmeloord zijn de gastsprekers. ‘‘Ik leg de belangstellenden die avond uit wat de voordelen zijn van het hebben van een (levens)testament’‘, vertelt notaris Bert Klein. ‘‘Ik geef onder andere uitleg over het (levens)testament in relatie met de eigen bijdrage van de zorg voor mensen die nu of in de toekomst in een zorginstelling verblijven.’‘

Bewindvoering en mentorschap
Michiel Nijhuis vertelt tijdens deze avond over wat bewindvoering en mentorschap inhoudt en in welke situatie het zinvol kan zijn om in te zetten. ‘‘Ons doel is belangstellenden te informeren, zodat ze -als dit nodig is- weten welke wegen ze kunnen bewandelen. We hopen dat mensen na de bijeenkomst bij zichzelf na zullen gaan of ze bepaalde zaken goed hebben geregeld’‘, zegt hij. Tijdens de pauze en na afloop van de presentaties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Dinie de Boer (welzijnsmedewerker en vrijwilligerscoördinator) en Dineke Modderman (verzorgende IG) van Markehof benadrukken dat de bijeenkomst niet alleen voor bewoners van Markehof, maar inwoners van Marknesse en omgeving zijn ook welkom.

Ontmoetingsplek
‘‘We willen dat Markehof nog meer een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud’‘, zeggen ze enthousiast. ‘‘Markehof wil meer zijn dan een verzorgingshuis. Mensen kunnen hier een kopje koffie drinken, deelnemen aan verschillende activiteiten of een (warme) maaltijd met elkaar eten. Daarnaast bieden we dagbesteding aan senioren die zelfstandig thuis wonen, en overdag behoefte hebben om onder de mensen te zijn.’‘

Partners in Zorg
‘‘We willen de bijeenkomsten, Partners in Zorg genaamd, meerdere malen per jaar organiseren, aan de hand van onderwerpen die aansluiten op wat er in de maatschappij speelt’‘, vertellen de medewerkers van Markehof. De eerste avond vindt plaats op 26 september, in het restaurant van Markehof. De inloop is vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst is gratis, tegen een kleine vergoeding kunnen bezoekers een kopje koffie of thee drinken.