Wijkteam Kuinre/Ossenzijl van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt verzorging en verpleging aan huis in Kuinre, Ossenzijl, Blankenham e.o. Harmke de Lange, verzorgende IG en Jacoba Romkes-Roos, wijkverpleegkundige, zijn twee van de 11 leden van dit enthousiaste thuiszorgteam.

‘’Ons kantoor zit in Oldemarkt, waar ook wijkteam de Landerijen en wijkteam IJsselham hun kantoor hebben. We werken nauw met elkaar samen wat de zorg en ondersteuning voor de cliënten een extra pluspunt geeft. Als een cliënt graag vroeg in de route wil worden bezocht vanwege een ziekenhuisbezoek en we kunnen dit niet organiseren in onze eigen planning, dan vragen we hulp van de andere teams. Zo proberen we met elkaar de best passende zorg te bieden aan onze cliënten’’, zegt Harmke. Door de goede samenwerking overleggen de teams makkelijk over specifieke situaties en delen zij hun kennis met elkaar. “Ook vallen we voor elkaar in bij ziekte, zodat de cliëntenzorg altijd door kan gaan”, vult Jacoba aan.

In Oldemarkt komt in de ‘Landerijen’ elke donderdagmiddag een groep ouderen bij elkaar onder de naam ‘Dagje Vrije Tijd’. Deze groep bestaat uit mensen die gezelligheid zoeken en op een leuke manier onder begeleiding een middag met anderen leuke activiteiten doen. Op dat moment heeft de mantelzorger even tijd om iets voor zichzelf te gaan doen.

Korte lijntjes

De verzorgenden IG en verpleegkundigen hebben veel contact met de huisartsen en apotheken. Bovendien de wijkteams regelmatig gebruik van de kennis en kunde van diverse andere zorgdisciplines van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zo zijn de lijnen met gespecialiseerd verpleegkundigen op het gebied van wondzorg, incontinentie en diabetes, dementie en het MTH-team (dat medisch technische handelingen uitvoert) heel kort.

Afwisseling

‘’Ik werk nu 7 jaar bij de Zorggroep en zie elke dag weer als een nieuwe uitdaging. Als er een nieuwe cliënt met een zorgvraag komt, vind ik het leuk om mij te verdiepen in hun specifieke situatie. Behalve dat dit helpt om die zorg te kunnen geven die nodig is, leer ik soms zelf ook weer nieuwe handelingen en/of over nieuwe complexe ziektebeelden. Als ik wat nieuws heb geleerd, deel ik dat met mijn collega’s. En zo houden we elkaars kennis op peil en leren we van elkaar,” gaat Harmke verder. ‘’Ook de afwisseling in taken en werkzaamheden in mijn werk vind ik erg leuk. Bij bijvoorbeeld mevrouw Jansen doe ik de kousen aan en bij meneer de Bruin help ik met wassen en aankleden en geef ik de medicatie. Natuurlijk probeer ik ook even tijd te maken voor een kopje thee, zodat we even een gezellig praatje kunnen maken. Door deze momenten leer ik de mens achter de zorgvraag nog beter kennen. Er ontstaat vaak toch een band en dan hoor je ook dingen die mensen echt bezighoudt. Samen kunnen we dan kijken of ik of een collega iets voor hen kan betekenen. Dat maakt mijn werk zo boeiend en betekenisvol!’’

Zorgplan

Als ik zorg nodig hebt, kan ik dit dan zelf aanvragen? ‘’Ja hoor, dat kan zeker’’, vertelt wijkverpleegkundige Jacoba die nu alweer 9 jaar bij de Zorggroep werkt. “In die jaren heb ik veel zien veranderen. Waar we 5 jaar geleden nog een indicatie moesten aanvragen om zorg te mogen geven, kijken we nu als wijkverpleegkundigen zelf welke en hoeveel uren zorg nodig is.” De wijkverpleegkundige komt op huisbezoek als zorg gewenst is of als er vragen over zijn. Samen met de zorgvrager en de mantelzorg maakt zij een zorgplan. Er dient een zorgovereenkomst te worden getekend en daarna kan de zorg starten. “We evalueren dit plan regelmatig met de zorgvrager. Want tenslotte blijft deze zelf de regie houden over de eigen situatie. We streven ernaar om te ondersteunen bij de handelingen die mensen zelf niet meer kunnen, zodat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Ik vind het altijd fijn om te zien dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, en dat wij als wijkteam soms voor even en soms langer een stukje van hun leven mogen meemaken en zo nodig een helpende hand kunnen bieden. Als er geen zorg meer nodig is, dan wordt de zorg weer afgesloten.”

Bereikbaarheid

Het team van 5 verpleegkundigen en 6 verzorgenden IG is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Men kan bij de wijkteams van Zorggroep Oude en Nieuwe Land terecht voor medische handelingen, zoals pijnbestrijding, medicijnen geven, infuus verzorgen, insuline spuiten en/of stoma- en wondverzorging. Ook bieden ze hulp bij dagelijkse handelingen zoals opstaan, wassen, douchen, aankleden, naar het toilet gaan, het aan- of uittrekken van steunkousen en verstrekken van hulpmiddelen en verpleegartikelen. Ze ondersteunen bij personenalarmering en er wordt nachtzorg geboden als dat nodig is. Wijkverpleging (verzorging en/of verpleging thuis) kan worden ingezet door de huisarts of het ziekenhuis, maar ook door de zorgvrager zelf of dienst familie/mantelzorg.

Meer informatie?

Voor informatie, het aanvragen van zorg, het aanmelden voor ‘Dagje Vrije Tijd’ of met vragen, belt u telefoonnummer: (0561) 430749. Een mail sturen kan ook: thuiszorgkuinreossenzijl@zorggroep-onl.nl