Tot onze spijt moeten we laten weten dat het Open Huis van Markehof -dat gepland staat dinsdag 13 maart a.s.- niet doorgaat. Ook alle andere activiteiten die in deze week in verband met de Week van Zorg en Welzijn zouden plaatsvinden binnen het huis worden verschoven naar andere data. Vanwege een aantal zieke bewoners met een maag- en darminfectie willen we het risico niet lopen dat het op deze wijze zich nog meer gaat verspreiden. Wij hopen op een spoedig herstel en gaan uiteraard een nieuwe datum plannen.