De 3e en 4e groep welzijnsassistenten hebben allemaal hun cursus met een goed gevolg afgerond. Ze kregen daarom op woensdag 10 juli hun welverdiende certificaat en een prachtige bos bloemen. Namens Zorggroep Oude en Nieuwe Land was bestuurder Frank Kodden aanwezig om hen te feliciteren.

Als eindopdracht moesten de welzijnsassistenten samen met een bewoner een collage maken. In de voorbereiding van het maken van de collage kwamen soms verrassende dingen naar voren. Een welzijnsassistente vertelt: "Ik had een heel plan uitgedacht om met een bewoner te doen, maar achteraf bleek dat daar niets van terecht kwam omdat de bewoner heel iets anders wilde. Ik heb hierdoor geleerd om niet alles te plannen maar meer naar de vraag van de bewoner te kijken". Een ander vertelde dat zij een collage wilde maken met iemand, maar doordat ze in gesprek ging met een andere bewoner kwamen er veel meer mooie gesprekken op gang en dus nog meer inspiratie.

De welzijnsassistenten zijn trots op het feit dat ze hun certificaat hebben ontvangen. Ze hebben aangegeven dat ze veel kennis hebben opgedaan en de cursus als zeer waardevol hebben ervaren.