Voor de zorg die onze cliënten thuis of op één van onze woonzorglocaties krijgen, gelden algemene leveringsvoorwaarden. In deze leveringsvoorwaarden vindt u, als cliënt, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u kunnen verwachten.

Nieuwe cliënten ontvangen bij aanvang van de zorg of bij het afnemen van een dienst een informatiemap waarin de tarieven, die van toepassing zijn op deze zorgvorm of dienst, zijn opgenomen. Indien de tarieven wijzigen worden cliënten en/of de contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld.

PGB tarieven 2019

Begeleiding Individueel Wlz € 56,54 per uur;

Begeleiding Groep Wlz Talma Hof en Nije Tij € 70,62 per dagdeel

Begeleiding Groep verzorgingshuizen € 39,27 per dagdeel

Persoonlijke verzorging / Verpleging Wlz (integraal tarief) € 54,89 per uur

Persoonlijke verzorging Zvw € 50,73 per uur

Verpleging Zvw € 78,76 per uur