Voor de zorg die onze cliënten thuis of op één van onze woonzorglocaties krijgen, gelden algemene leveringsvoorwaarden. In deze leveringsvoorwaarden vindt u, als cliënt, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u kunnen verwachten.

Nieuwe cliënten ontvangen bij aanvang van de zorg of bij het afnemen van een dienst een informatiemap waarin de tarieven, die van toepassing zijn op deze zorgvorm of dienst, zijn opgenomen. Indien de tarieven wijzigen worden cliënten en/of de contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld.

PGB tarieven

Verpleging en verzorging (Zorgverzekeringswet) (integraal tarief)

€ 52.97 uur

Verpleging en verzorging (Wet Langdurige Zorg) (integraal tarief)

€ 52.97 uur

Begeleiding individueel en begeleiding groep

afhankelijk van gemeente