Onze medewerkers werken in zelfverantwoordelijke teams en voeren zelf de regie over de uitvoering van hun werk.

Zij leveren zorg waarbij de vraag van de cliënt en diens omgeving het uitgangspunt is. De zorg is van goed niveau, doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht. Ook is de zorg afgestemd op de indicatie en de reële behoefte van de cliënt. In gesprek met de cliënt worden gemaakte afspraken vastgelegd in een Zorgleefplan.

Kwaliteit
Bij de Zorggroep wordt gewerkt volgens de eisen van de wet BIG. Deze wet heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

In januari 2017 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Het kwaliteitskader onderscheidt een achttal kwaliteitsthema’s, met daarbinnen eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Onderdeel van het kwaliteitskader is dat zorgaanbieders jaarlijks een kwaliteitsplan en verslag publiceren. Dit hebben we opgenomen in Betrokken zorg 2017. Dit verslag belicht de ontwikkelingen binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de vele (kwaliteits)thema’s en activiteiten die er in 2017 zijn geweest.

Uw mening
Feedback is voor ons heel belangrijk. Verbeterpunten bespreken we samen met de cliëntenraden, waarna we een verbeterplan opstellen. Wij horen het natuurlijk ook graag wanneer u tevreden bent. U kunt uw ervaring delen op Zorgkaartnederland.nl

HKZ keurmerk
Onze organisatie beschikt over het HKZ keurmerk. Met dit keurmerk laten we zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Meer informatie vindt u op www.hkz.nl.

Rapporten Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Op de website igz.nl vindt u de rapportages van De Meentehof (Steenwijk) en Talma Hof (Emmeloord).