Wij doen ons uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen. Als u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Als u een klacht heeft over de zorg- en dienstverlening van één van onze medewerkers, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de betreffende medewerker om zo tot een oplossing te komen. Ook kunt u, als u dit prettiger vindt, contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

Klachten die betrekking hebben op de zorg voor psychogeriatrische cliënten in het verpleeghuis en waarbij sprake is van vrijheidsbeperking, leggen we voor aan de regionale klachtencommissie BOPZ. Meer informatie hierover vindt u in de folder Klachtenprocedure cliënten, artikel 41 BOPZ klacht.

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u in onze folder Klachtenregeling Cliënten.