We hechten veel waarde aan transparantie in de zorg. Naast onze verplichte verantwoording op www.jaarverantwoordingzorg.nl brengen wij een toegankelijker publicatie uit voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Een overzicht van de relevante gebeurtenissen leest u in 'Betrokken zorg in 2017'. Dit verslag belicht de ontwikkelingen binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de vele (kwaliteits)thema’s en activiteiten die er in 2017 zijn geweest.