Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt in Talma Hof verschillende vormen van dagbesteding aan. In de verschillende dagbestedingsgroepen (voor mensen met lichamelijke problemen, jonge mensen met dementie en ouderen met dementie) staat leefplezier door het juiste aanbod centraal.

“Onderwerpen als werk, relatie, liefde, genieten en communicatie krijgen volop aandacht. Daarnaast kunnen deelnemers er onder andere sporten, computeren, tuinieren en knutselen. De lijnen met de collega’s van het Advies- en Behandelcentrum (ABC) zijn kort en dat biedt veel voordelen”, zeggen dagbestedingscoaches Heleen Matthijsse en Monique de Boer.

Langer thuis
“Mensen wonen steeds langer thuis. We ervaren steeds vaker dat een combinatie van meerdere ziektebeelden specifieke aandacht vraagt. Dan is het prettig en efficiënt dat de juiste kennis en deskundigheid voor handen is. Naast specialisten ouderen geneeskunde, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en geestelijk verzorgers hebben we dan ook veel contact met casemanagers, wijkverpleegkundigen en huisartsen.”

“We werken in een fijn en enthousiast team waarin we elkaars kwaliteiten kennen”, zegt Monique. Ons doel is mensen zolang mogelijk –ondanks hun beperking- thuis te laten wonen in hun eigen veilige en vertrouwde omgeving en tevens de mantelzorger te ontlasten. Monique werkt bij De Kruidenhof, de dagbestedingsgroep voor ouderen met geheugenproblemen.

Vraaggericht
Heleen werkt als dagbestedingscoach bij Het Nieuwe Tij. Dit is een dagbesteding voor jonge mensen met dementie. “Mensen onder de 65 jaar zijn meestal fysiek nog in goede conditie, ze staan vaak middenin het leven en hebben nog gezinnen. We kijken per persoon wat iemand graag wil doen of nodig heeft en passen ons hier op aan. We denken in mogelijkheden en kunnen die mogelijkheden voor de deelnemer ook realiseren met ondersteuning van de vrijwilliger. Ook onderhouden we nauw contact met mantelzorgers, juist omdat zij de zorg en ondersteuning naar hun partner graag zo lang mogelijk vol willen houden.”

De dagbestedingscoaches zetten mensen in hun kracht. Een mooi voorbeeld is de nieuwe folder van de dagbesteding van de Zorggroep. Een deel van de fotografie is gedaan door een deelnemer van Het Nieuwe Tij. “Hier zijn we heel trots op”, besluiten ze.