Yolanda Jongman is verpleegkundige in revalidatiecentrum De Schakel in Emmeloord. ‘‘Als verpleegkundigen en verzorgenden werken we zoveel mogelijk met de handen op de rug. Dit betekent dat we onze cliënten stimuleren dingen (weer) zelf te doen. ‘‘Het oppakken van de eigen regie staat centraal.”

Het is 7.30 uur ‘s morgens. De nachtdienst van verpleegkundige Yolanda zit erop. Nadat ze haar collega’s heeft bijgepraat over het verloop van de nacht, drinkt ze een glas water en maakt ze een kort praatje met een mevrouw die een ontbijt klaarmaakt. ‘‘Hebt u lekker geslapen?’‘ vraagt ze vriendelijk.

Conditie en kracht
‘‘Ik ben vannacht een uurtje wakker geweest, maar dat heb ik thuis ook vaak hoor’‘, zegt ze lachend. Naast haar zit Marijke (78). Ze kreeg twee weken geleden een knieprothese in MC Zuiderzee in Lelystad. ‘‘Ik revalideer hier in De Schakel. Ik krijg iedere dag fysiotherapie. De zorg is perfect. De medewerkers helpen me bij de opbouw van mijn conditie en kracht, zodat ik me straks thuis weer goed kan redden.’‘

‘‘Samen met onze cliënten bepalen we persoonlijke doelen. Voor de één is dat 10 meter lopen en een ander werkt toe naar zelfstandig traplopen of weer kunnen fietsen. Mensen worden begeleid en behandeld door een multidisciplinair team. Dit betekent dat de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden en de behandelaren zoals fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten nauw met elkaar samenwerken.’‘

Zelfredzaamheid
“Geriatrische revalidatiezorg is gericht op herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen. We begeleiden cliënten bij de dagelijkse zorg, voeren verpleegtechnische handelingen uit, geven medicatie, lopen mee met artsenvisites, zijn betrokken bij multidisciplinaire overleggen, regelen overdrachten en begeleiden mensen soms bij het aanpassen van een bepaalde leefstijl. Zomaar enkele voorbeelden van dagelijkse taken.”, aldus de verpleegkundige.

Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende, multidisciplinaire en op herstelgerichte zorg voor een groep kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname nog moeten revalideren. ‘‘In de Schakel worden mensen opgenomen na bijvoorbeeld een CVA, een orthopedische operatie, amputatie of ten gevolge van overige aandoeningen zoals COPD of Parkinson. Gestreefd wordt naar een zodanig herstel dat terugkeer naar de eigen woonsituatie mogelijk is. Sommige mensen komen hier op een brancard binnen, om na enkele weken lopend weer naar buiten te gaan.’‘

Verplaatsen in de ander
‘‘Het mooiste van mijn vak is de gesprekken met de cliënten. We leren mensen vaak binnen een korte tijd goed kennen. Het is soms niet niks wat iemand heeft meegemaakt. Ons doel is om hen hun eigen kracht weer terug te geven. Revalideren kan ook zwaar zijn. Ik probeer me dan ook altijd in een ander te verplaatsen. Goede communicatie, een luisterend oor bieden, en mensen kunnen motiveren als het even niet zo gaat als je zou willen is heel belangrijk’‘, vertelt ze. ‘‘Iedere werkdag opnieuw is mijn doel ècht iets voor een ander te betekenen. Dat mensen zich hier prettig voelen en worden uitgedaagd grenzen op te zoeken. Ons team is hecht. We leren van elkaar, staan open voor feedback en delen lief en leed.’‘

Yolanda (foto rechts) werkt 25 jaar bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, maar is nog lang niet uitgeleerd. In 2012 rondde ze haar opleiding tot verpleegkundige af en op dit moment volgt ze de opleiding HBO-V. ‘‘Ik merk aan mezelf dat ik het fijn vind om mezelf te ontwikkelen. De zorg die we verlenen wordt steeds complexer. Ik vind het interessant en belangrijk om me hier in te verdiepen.’‘

In De Schakel in Emmeloord kunnen mensen revalideren na bijvoorbeeld een beroerte, heupoperatie, longziekten (COPD) of na een val. Cliënten werken samen met een team van deskundige behandelaars en zorgmedewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land aan herstel. Na het bepalen van doelen wordt een gezamenlijk behandelplan gemaakt, waarin onder andere staat welke therapieën mensen kunnen helpen en hoe vaak deze nodig zijn. Het doel? Thuis weer zelfstandig dagelijkse activiteiten kunnen ondernemen, zoals (trap) lopen, wassen en aankleden, bed opmaken en het oppakken van hobby’s. Voor meer informatie kunt u bellen met De Schakel op (0527) 63 76 80.