Reina, Henriëtte, Petra, Michelle, Dinie, Angela, Marjan, Sanne en Jannie zijn de thuisbegeleiders van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Ze helpen mensen in de Noordoostpolder en Urk die de grip op het dagelijks leven lijken te verliezen. Ze geven hen structuur en bieden ondersteuning en activatie.

“Ons team is heel betrokken en flexibel. We luisteren en zoeken verbinding“, vertelt Henriëtte Post. “Dit doen we door een handje te helpen met het opvouwen van de was en ondertussen vragen te stellen, samen de post open te maken en te ordenen, mee te eten met een gezin met opvoedvragen of beginnen met het leegruimen van de eettafel bij iemand die zichzelf lijkt te verwaarlozen.”

Praktisch
“Soms is een gesprek al voldoende. Andere keren gaan we samen praktisch aan de slag. In kleine stappen werken we aan het verbeteren van de situatie“, legt ze uit.

Een thuisbegeleider kan ondersteuning bieden bij mensen met dementie, eenzaamheid of bij rouwverwerking, mensen zonder netwerk, wanneer er sprake is van verwaarlozing, sociale en psychiatrische problematiek en mensen met een verstandelijke beperking die problemen ondervinden. Maar een thuisbegeleider is er ook voor mensen met gedragsproblematiek, verslaving of ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen.

“De hulp die we bieden is gericht op het hele gezin. Thuisbegeleiding helpt rust, ruimte en regelmaat te krijgen”“, vertelt Rina Bennink, coördinator van de thuisbegeleiding. “We spelen in op de situatie en cliënten hebben altijd een vaste thuisbegeleider. Hierdoor ontstaat een vertrouwensband.”

Geluksmomenten
Henriëtte vertelt dat ze veel geluksmomenten beleeft in haar werk. Vaak is het feit dat ik bij iemand binnen mag komen al een geluksmoment. Dat iemand zich openstelt voor mij. Maar ik kan ook heel blij worden als ik zie dat een moeder ècht contact maakt met haar kind of wanneer iemand na het openen van de post meer inzicht in zijn financiële situatie krijgt. We zijn heel praktisch en dat is juist onze kracht.”“

“Bovendien kunnen we altijd terugvallen op de kennis en kunde van onze collega’s. Als Zorggroep weten we veel en we hebben veel specialismen in huis. Hier maken we dankbaar gebruik van.” Verwijzing naar thuisbegeleiding van de Zorggroep gaat in Urk via het Sociaal Team, In Noordoostpolder via Team Doen en in Steenwijkerland via het WMO-loket van de gemeente.

Na een keukentafelgesprek, waarin de hulpvraag en de doelen worden besproken, wordt een beschikking voor thuisbegeleiding afgegeven. Als we die hebben ontvangen, bellen we op om een afspraak te maken. We komen langs op een moment waarop het voor de cliënt handig en nodig is. 's Avonds, tijdens het eten of 's morgens vroeg? Wij passen ons zoveel mogelijk aan! Vervolgens gaan we samen aan de slag. Praktisch en in het tempo waar de cliënt zich prettig bij voelt. De duur? Dat is per persoon afhankelijk!”

In Steenwijkerland werken Rina, Ada, Carleen, Geja, Hennie, Fleur, Renske in het team thuisbegeleiding.