Metta Bunk, verpleegkundige bij het MTH-team van Zorggroep Oude en Nieuw Land, vertelt dat haar liefde voor de palliatieve zorg is gegroeid sinds ze 17 jaar geleden in de thuiszorg kwam werken. In het ziekenhuis, waar ik daarvoor werkzaam was, is de zorg gericht op genezing. In de thuiszorg worden niet alle cliënten meer beter. “In de laatste levensfase moet de zorg goed geregeld zijn, je kunt het niet meer overdoen”, legt Metta uit. Het is belangrijk om te weten wat de wensen en grenzen van de cliënt zijn, dat zijn de kaders. Mijn werk is vaak kort en intensief.”

Metta heeft als specialisatie oncologie en is sinds 5 jaar consultent palliatieve zorg bij het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). “Ik word geschoold door het IKNL en geef mijn kennis en expertise weer door aan een aantal huisartsen en wijkverpleegkundigen in de PATZ-groep (Palliatieve ThuisZorg), mijn collega’s van MTH-team en de vakgroep palliatieve zorg”. Daarnaast maakt ze deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Flevoland waar de kwaliteit van palliatieve zorg wordt geborgd!.

Vertrouwde omgeving
Thuis sterven in een vertrouwde omgeving is de wens van veel mensen die in de laatste levensfase verkeren. Bij palliatieve zorg staat het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voorop. ‘’Mijn collega’s van het MTH-team en vakgroep palliatieve zorg worden regelmatig benaderd door huisartsen en door onze collega’s uit de wijkteams voor advies. Ook met ziekenhuizen is er goed contact en vertrouwen zij op het MTH-team en onze vakgroep palliatieve zorg. De verpleegkundigen kunnen de cliënt en de naasten in deze periode namelijk met passende en liefdevolle zorg bijstaan.

Harmonie rondom het sterven
“We kijken bij een cliënt wat er nodig is om goede zorg te kunnen geven in de laatste levensfase. Omdat ook de naaste omgeving erg belangrijk is in deze periode gaan we ook met de gezinsleden in gesprek. We gaan werken aan de herinnering, kijken naar de behoefte van de naasten en maken mensen bewust van het ‘’stukje leven’’ dat er nog is. Ook bespreken we het afscheid”’, vertelt Metta. “Je vraagt of de uitvaart is geregeld en als dit niet het geval is kijken we samen naar de mogelijkheden van uitvaartzorg. De familie hoeft dan niet van alles te regelen na het overlijden. Er is dan al contact geweest met een uitvaartverzorger die bij de cliënt en zijn naasten past. We proberen de harmonie rondom het sterven te behouden, zodat de naasten goed terug kunnen kijken op het afscheid van hun dierbare, dit helpt bij het rouwproces”, aldus Metta.