“In een kwetsbare levensfase hoop ik waarde toe te kunnen voegen,” zegt Elise Bolding. Elise is psycholoog bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. “Op hoge leeftijd worden mensen niet alleen lichamelijk kwetsbaar, maar ook psychisch. Bij ouderen komen psychische klachten relatief vaak voor.”

“Ons werk is heel breed”, vertelt ze. “We onderzoeken, begeleiden en behandelen ouderen met uiteenlopende klachten. Zo brengen we in kaart wat de gevolgen zijn bij iemand die een CVA heeft gehad en helpen we hen bij het omgaan met concentratieproblemen of vermoeidheid. We gaan in gesprek met iemand die na een val angstig is geworden om te lopen en we stellen diagnoses bij mensen met beginnende geheugenklachten. We denken met hen mee hoe zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

Alert op verschijnselen
Volgens Elise is depressie bij ouderen een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. “Een depressie bij oudere mensen wordt vaak niet herkend. Dit komt omdat de verschijnselen (vergeetachtigheid, concentratieproblemen, somberheid, weinig energie, lichamelijke ongemakken, moeite met in- of doorslapen, prikkelbaarheid en eenzaamheid) vaak worden toegeschreven aan het ouder worden.” Binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land is men alert op deze verschijnselen. “Ouder worden is niet altijd leuk. Mensen worden vaak afhankelijker van anderen en thema’s als ziekte en verlies staan centraal”, zegt Elise.

De psychologen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bezoeken hun cliënten meestal thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis. “Hier kunnen ze in een vertrouwde omgeving vertellen hoe ze zich voelen. We kijken samen hoe de klachten zijn ontstaan. Gedachten beïnvloeden onze stemming. Bij depressie is er vaak sprake van negatieve gedachten, samen met de cliënt onderzoeken we deze gedachtes en kijken we hoe deze de stemming beïnvloeden. Vervolgens proberen we negatieve gedachten te vervangen voor positieve. Gedragsactivatie is een veelgebruikte behandelmethode bij depressie. Door naar buiten te gaan of dingen te ondernemen doen mensen nieuwe, positieve ervaringen op. Vaak doorbreekt dit de negatieve spiraal.”

Kennis over ziektebeelden
Het team van psychologen beschikt over veel kennis over ziektebeelden (waaronder dementie) die veel bij ouderen voorkomen. ‘Wij begeleiden zorgteams in verpleeg- en verzorgingshuizen in de Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland hoe ze het beste om kunnen gaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, zoals onrust of agressie.

“Ouderen hebben een heel leven achter zich. Op het moment dat ze op het punt aankomen dat ze behoefte hebben aan hulp, willen wij er voor hen zijn. Vaak zit het hem in kleine dingen. Een luisterend oor bieden of samen kijken hoe iemand weer plezier kan ervaren door op een andere manier invulling te geven aan zijn of haar dag”, vertelt ze.

De psychologen zijn onderdeel van het Advies- en Behandelcentrum (ABC). Doordat zij samen met onder andere de fysiotherapeuten en ergotherapeuten vanaf 1 mei 2017 vanuit Emmeloord, Steenwijk en Urk werken, worden de lijntjes tussen de (wijk)teams en het ABC korter. “We kunnen nog beter gebruik maken van elkaars expertise”, besluit ze.

Psycholoog Elise Bolding en haar drie collega’s kunnen ingeschakeld worden bij een Wlz-indicatie, vanuit de Wet langdurige zorg.