Senioren in en in de omgeving van Marknesse die thuis wonen en behoefte hebben aan ritme, gezelligheid en ontmoeting kunnen op dinsdag en donderdag terecht bij de dagbesteding in Markehof. ‘‘Het is fijn, want van alleen thuiszitten wordt niemand blij’‘, zegt de 84-jarige Hennie Heerink.

Hij zit in de schaduw op het terras en kijkt naar de auto’s die over de brug rijden. ‘‘Vroeger was ik vrachtwagenchauffeur in Twente’‘, zegt hij. ‘‘Mooi werk.’‘ Precies vijftig jaar geleden verhuisde hij en zijn gezin naar Marknesse. Jarenlang werkte hij op de boerderij. Het telen van groenten was zijn passie. Eenmaal met pensioen teelde hij kapucijners, tuinbonen, sla en vele andere groenten in zijn tuin. Voor eigen gebruik en voor de kinderen. Wat overbleef legden hij en zijn vrouw op een tafeltje voor huis met een bordje ‘‘gratis meenemen’‘.

Verdriet
Sinds het overlijden van zijn vrouw en het plotseling overlijden van zijn zoon verloor hij de interesse in zijn moestuin. Zijn wereld was in één klap veranderd en het gemis en verdriet was groot. Dat merkten zijn kinderen. Zij probeerden ervoor te zorgen dat hij iedere dag iets kon ondernemen. ‘‘We moesten we het leven weer oppakken’‘, zegt zijn dochter. Sinds half oktober bezoekt Hennie Heerink de dagbesteding in Markehof. ‘‘Ik moest even aan het idee wennen, maar eigenlijk is het heel leuk’‘, zegt hij. Mensen kunnen vanaf 10.00 uur koffiedrinken en daarna worden verschillende activiteiten georganiseerd. Tussen de middag serveert Markehof een warme maaltijd, waarna er een middagprogramma is. Niets moet, alles mag.

‘‘We proberen de activiteiten zoveel mogelijk aan te sluiten aan de wensen van de bezoekers’‘, vertelt Dinie de Boer, welzijnsmedewerker en vrijwilligerscoördinator bij Markehof. ‘‘Zo bieden we allerlei activiteiten aan, zoals creativiteit, denksport en gym, gaan we ook op zoek naar een maatje voor iemand die van fietsen houdt, maken we samen rabarber of appelmoes of vragen of iemand –zoals meneer Heerink- de planten en bloemen in de tuin wil verzorgen. Bij de grotere activiteiten proberen we een centrale ontmoetingsplek te zijn ook voor de inwoners van het dorp Marknesse.

Eigenwaarde
‘‘We hopen bezoekers een stukje eigenwaarde terug te geven. We gaan uit van iemands mogelijkheden en zetten mensen weer in hun kracht. We willen dat hun wereld weer wat groter wordt dan alleen de woonkamer’‘, zegt ze enthousiast. ‘‘Laatst gingen we rabarber maken. Tot grote vreugde van een aantal dames èn van de heer Heerink, die snel naar huis ging om de rabarber in zijn tuin te oogsten en onder zijn arm mee te nemen. Vol enthousiasme gingen we samen aan de slag. Iedereen genoot.’‘

‘‘Mijn vader is een dorpsmens. Het is fijn dat hij ergens terecht kan waar hij zich thuis voelt. Waar hij mensen (die hij soms van vroeger kent) kan ontmoeten en ook op andere momenten een gezonde maaltijd kan eten of kan aanhaken bij activiteiten. Hij weet Markehof naast de dinsdag en de donderdag steeds vaker te vinden’‘, zegt zijn dochter. Ondertussen staat Hennie Heerink op. Hij rolt de waterslang uit en geeft de bloemen in de tuin water. Hij haalt een grapje uit met een mevrouw in een rolstoel, die hij bijna natspuit. Ze kan er wel om lachen en zijn ogen twinkelen.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt op verschillende locaties dagactiviteiten. Aanmelden voor de dagactiviteiten in Markehof kan bij Wijkteam Doen of via het WMO loket van de gemeente. Voor meer informatie kunt u bellen met team Welzijn op (0527) - 201610 of mailen naar: abmarkehof@zorggroep-onl.nl.

Hennie Heerink en Dinie de Boer verzorgen de planten en bloemen in de tuin van Markehof.