Nederland heeft 4,4 miljoen mantelzorgers. Eén van hen is Elly van Leeuwen-Lokhorst uit Emmeloord. Ze was jarenlang mantelzorger van haar ouders en nu zorgt ze voor tante Matje. “Ik ga om de dag bij haar langs. Ik probeer haar liefde te geven, maar ben er ook voor haar als ze verdriet heeft”, vertelt ze.

Elly begeleidde haar bij de stap om vanuit zelfstandig wonen naar Hof van Smeden te verhuizen. “Thuis wonen ging niet meer. Tante Matje raakte letterlijk en figuurlijk steeds vaker de weg kwijt.” In Hof van Smeden kwam ze ten val, waarna ze een revalidatietraject inging. Op dit moment woont ze in Talma Hof, waar Elly en haar man Sjaak er zoveel mogelijk voor haar zijn.

Deel van de familie
“Ik kom langs voor een praatje, we gaan naar de stad, ik neem haar mee naar ons huis en als ze zin heeft gaat ze mee naar de kerk. Ik probeer haar het gevoel te geven dat ze er, ondanks haar beperking, mag zijn. En als wij op vakantie zijn nemen onze kinderen kleinkinderen het over. Tante Matje is onderdeel van onze familie geworden.”

Elly legt uit dat tante Matje de zus van Sjaak’s moeder is. Na het overlijden van Sjaaks moeder was zij altijd een moederfiguur voor hem. “We hebben altijd goed contact gehad en toen ze ouder werd (haar kinderen wonen niet om de hoek) vonden we het belangrijk om haar mantelzorger te zijn. Iets wat niet altijd even gemakkelijk is, vooral gezien de onderlinge verstandhouding binnen de familie. Maar we doen het met liefde. Tante Matje vertrouwt me en heeft het gevoel dat ik haar begrijp.”

Warmte en veiligheid
Als voorzitter van de cliëntenraad van Hof van Smeden ziet ze ook hoe belangrijk de rol van mantelzorgers is. “Als je ouder wordt, wordt je wereld kleiner. Eenzaamheid ligt – in een wereld waar iedereen druk, druk, druk is- bij veel mensen op de loer. Alleen daarom zijn mantelzorgers al ontzettend belangrijk. Ze geven, naast praktische ondersteuning, warmte en bieden veiligheid.”

“Tijdens de Dag van de Mantelzorg staan we ook stil bij de vele overbelaste mantelzorgers. Mensen die er alles aan doen om er voor een ander te zijn, maar zichzelf vergeten. Mensen die het lastig vinden om de balans goed te krijgen en eigenlijk te weinig tijd voor zichzelf vrijmaken. Dit wordt een steeds groter probleem.”

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is partner in het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en participeert in bijeenkomsten van de welzijnsstichtingen in het werkgebied, Sociaal werk De Kop in Steenwijkerland, Caritas op Urk en Carrefour in de Noordoostpolder. Dikwijls vinden samen met andere zorgaanbieders mantelzorgbijeenkomsten plaats, zoals het Alzheimercafé, Longpunt, Diabetescafé, Parkinsoncafé, het NAH-café en de activiteiten rondom de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.