Henneke van Beek en Sandra Storck, de neurologieverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land begeleiden mensen die onder andere een TIA, herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad.

“Mensen realiseren zich vaak pas na thuiskomst van het ziekenhuis of revalidatie instelling wat hen is overkomen. Ze worden geconfronteerd met de eventuele restverschijnselen van hun ziektebeeld. Wij bieden thuis onder andere een luisterend oor en observeren de situatie. ”Is de medicatie op orde, zijn er bijverschijnselen? We geven praktische tips ten aanzien van leefstijl, informeren over de risicofactoren en adviseren over therapiemogelijkheden. Het uiteindelijke doel van onze huisbezoeken is dat de cliënten en hun netwerk kunnen omgaan met de veranderde situatie,” zeggen de neurologieverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Kortere en langere tijd geen zuurstof
Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Er gaat iets mis in de bloedvaten van de hersenen, waardoor een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof krijgt. Het zuurstofgebrek veroorzaakt o.a. plotseling optredende uitvalsverschijnselen. Elk jaar krijgen ongeveer 46.000 mensen een beroerte in Nederland. Meestal gebeurt dit totaal onverwacht, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. “Een beroerte heeft veel impact op het leven van de cliënt en zijn of haar omgeving”, zegt Henneke. “Naast uitval van lichaamsfuncties zijn mensen vaak sneller moe, men heeft vaak last van concentratieproblemen en soms vindt er een emotie- en karakterverandering plaats. Daarnaast komt het heel vaak voor dat mensen bang zijn dat het nog een keer gebeurt. Ze zijn het vertrouwen in hun lichaam kwijt.”

Hersenletseltrefpunten
“Tijdens de huisbezoeken hebben we ook oog voor de belastbaarheid van de mantelzorger. Kan hij of zij de zorg voor de partner aan? Hoe gaat men met eventuele emotie- en karakterveranderingen om? Hoe kan iemands leefstijl veranderen om een herhaling te voorkomen?” legt ze uit. Wij vinden het belangrijk om informatie te geven over een gezonde leefstijl. Een ongezonde leefstijl verhoogt de kans op een herhaling van een beroerte. In Steenwijkerland organiseren de verpleegkundigen maandelijks het Hersenletseltrefpunt. “We merken dat mensen het heel fijn vinden om ervaringen uit te wisselen en te praten met mensen die hen echt begrijpen. Mensen wisselen tips uit, soms doen we leuke activiteiten en er ontstaan vriendschappen”, vertelt Sandra. In de Noordoostpolder en Urk worden deze bijeenkomsten georganiseerd door Carrefour en in Steenwijkerland is dit Hersenletseltrefpunt een onderdeel van het MantelzorgNetwerk Steenwijkerland.

Laagdrempelig
De verpleegkundigen hebben veel ervaring. Henneke van Beek werkte jarenlang op de afdeling neurologie in het ziekenhuis in Meppel. Sandra Storck heeft naast een opleiding voor neurologie verpleegkundige een specialistische opleiding afgerond voor parkinsonverpleegkundige. “We vullen elkaar aan en zijn heel laagdrempelig. We doen er alles aan om oplossingen te vinden voor dingen waar mensen tegenaan lopen.” Sandra vertelt dat zij en haar collega nauw contact onderhouden met ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio. “Ook overleggen we regelmatig met de huisarts, fysio- , logo- en ergotherapeut.

De begeleiding wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarna is het een mogelijkheid om de zorg via de WMO in te huren.

Hoe herken je een beroerte?

Een beroerte ontstaat plotseling en kan gepaard gaan met bewusteloosheid.

Symptomen kunnen zijn:

  • Verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld);
  • Warrig spreken en denken;
  • Verlammingen (meestal aan één zijde van het lichaam);
  • Verstoring of verlies van het gezichtsvermogen;
  • Verdoofd gevoel in arm, been of gezicht:
  • Tintelingen;
  • Ernstige hoofdpijn (meestal bij bloeding);
  • Duizeligheid en evenwichtsstoornissen

Let op: deze symptomen kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en een aanwijzing zijn voor zowel een beroerte als een TIA. Bij een TIA verdwijnen deze symptomen binnen een dag, meestal binnen een half uur.

Belangrijk is om bij optredende verschijnselen altijd contact op te nemen met uw huisarts of bel direct 112