“Dementie is een ingrijpend ziektebeeld voor alle betrokkenen. De klachten ontwikkelen zich soms langzaam en soms zie je plotselinge achteruitgang. Dit roept vaak veel vragen op. Wij geven mensen in een zo vroeg mogelijk stadium voorlichting over dementie en hebben een coachende rol naar de partner en kinderen toe.”

Dit zeggen casemanagers dementie Patty Jordens en Rina Sesing. “Casemanagers dementie zorgen voor begeleiding, zijn er op de momenten waarop dat nodig is en adviseren bij het vinden van de juiste zorg”, zegt Patty. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft zeven casemanagers dementie en werken in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Daarnaast is Rina als wijkverpleegkundige werkzaam in de wijk en Patty werkt als VGG-er (verpleegkundige geriatrie/gerontologie) op twee woonzorglocaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Ingrijpend
“Je weet dat dementie niet over gaat, maar hebt tegelijkertijd geen idee hoelang het gaat duren”, aldus Rina. “Wij proberen mensen en hun naasten voor te bereiden op de stap die gaat komen, denken mee wat zij op het gebied van zorg nodig hebben en proberen duidelijkheid te scheppen in een wirwar van wet en regelgeving. Samen kijken we hoe iemand zo lang mogelijk in zijn of haar eigen omgeving kan blijven wonen. Zo kunnen we voor hulpmiddelen zorgen, informeren we over Tafeltje Dekje en gaan we samen met de mantelzorger op zoek naar alternatieven om het opnameproces zo lang (als verantwoord is) uit te stellen. Gedurende het ziekteproces gaan mantelzorgers vaak tot het randje en ook de cliënt loopt vaak op zijn of haar tenen. Mensen met dementie hebben vaak zichtbaar moeite om staande te blijven in de maatschappij.”

Vraagbaak
“Wij zijn vraagbaak, geven voorlichting en ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Zo kunnen we helpen bij het vinden van dagopvang, hetgeen voor de cliënt een fijne dagbesteding is en structuur geeft. De mantelzorger krijgt even lucht en tijd voor zichzelf.” Casemanagers dementie hebben ook een signalerende functie. “We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, want dan is opname acuut aan de orde. Iedereen is anders en kijkt ook anders tegen de ziekte van iemand aan. Door er tijdens familiegesprekken samen over te praten hopen we een positieve bijdrage te leveren aan bewustwording. Soms kan humor daarbij helpen. Een grapje kan relativeren.”

De casemanagers dementie van Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben ieder hun eigen cliënten. “Zo zien mensen vanaf de diagnose tot opname een vast gezicht. We zijn voor zowel de cliënt als de mantelzorgers een vast aanspreekpunt. Mensen mogen ons altijd bellen op telefoonnummer (0527) - 744063 (Noordoostpolder en Urk) of (0522) - 234111 (Steenwijkerland).” Casemanagers dementie werken onder andere samen met de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, gemeentes, ziekenhuizen en het mantelzorgnetwerk. “Samen geven we de zorg en ondersteuning die bij iemand past”, besluiten ze.

Foto: Rina Sesing en Patty Jordens (rechts op de foto)