‘‘Ik vind het fijn dat ik mensen kan helpen. Dat ouderen in beweging blijven en dat ze op een veilige manier zo lang mogelijk (samen) thuis kunnen blijven wonen.’‘ Dit zegt bewegingsagoog Rob van Griethuysen (foto rechts). Hij werkt in het Advies- en Behandelcentrum (ABC) en werkt nauw samen met de gespecialiseerde dagbesteding in Talma Hof.

Bij het ABC werken gespecialiseerd verpleegkundigen, specialisten ouderen geneeskunde, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en geestelijk verzorgers. Bezoekers van de dagbesteding en hun mantelzorgers kunnen terugvallen op hun expertise. ‘‘En dat is een grote meerwaarde’‘, zeggen dagbestedingscoaches Heleen Matthijsse en Monique de Boer.

Korte lijnen
Rob en zijn collega’s geven regelmatig advies, de lijnen zijn kort doordat ze praktisch om de hoek werken en beantwoorden vragen van cliënten en hun mantelzorgers en vragen van medewerkers die zowel op de dagbesteding als in de thuissituatie bij de cliënt betrokken zijn. Bovendien werken ze in multidisciplinaire teams. Dit betekent dat de (hulp)vraag of een klacht vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. ‘‘Samen kijken we hoe we iemand het beste kunnen helpen.’‘

Een voorbeeld. Een meneer die wekelijks de gespecialiseerde dagbesteding in Talma Hof bezoekt zet steeds vaker kleine stapjes en hij schuift met zijn voeten over de grond. Daardoor is hij thuis al een keer gevallen. In samenspraak met de mantelzorger maakt de bewegingsagoog een afspraak met meneer. ‘‘Ik haal hem op en maak een praatje. Afhankelijk van de persoon en situatie is hier een mantelzorger bij aanwezig. Ik kijk hoe hij loopt en beoordeel de eventuele knelpunten. Ook kijk ik naar zijn kracht, de balans en informeer ik naar onderliggende ziektebeelden’‘, legt de bewegingsagoog uit.

Snel in actie
Rob vertelt dat hij in samenspraak met de deelnemer, dagbestedingscoach en mantelzorger een behandelplan maakt samen met een fysiotherapeut. Dit plan is ook terug te vinden in het zorgplan. ‘‘Het is heel fijn dat Rob bij ons om de hoek zit. Daardoor kunnen we heel snel in actie komen, afstemmen en we kunnen altijd bij hem en zijn collega’s terecht als we vragen hebben’‘, vertelt Monique.

De meeste behandelingen vinden plaats in de daarvoor bestemde oefenruimte, tegenover de dagbehandeling. ‘‘Maar soms zoeken we juist de drukte op en gaan we naar de hal of het restaurant. De deelnemer staat altijd centraal. We kijken naar zijn of haar behoeften en passen ons programma hierop aan.’‘

Gespecialiseerd
‘‘Het is erg fijn dat alle professionals van het ABC gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met dementie en/of psychosociale problemen’‘, vindt Heleen. ‘‘Veel van onze deelnemers hebben een combinatie van meerdere ziektebeelden. Het is dan prettig dat de juiste kennis en deskundigheid voorhanden is en dat onze collega’s van het ABC aanvoelen hoe ze iemand het beste kunnen benaderen.’‘

Heleen en Monique vertellen dat er op de dagbesteding veel aandacht is voor bewegen. ‘‘Bewegen zorgt ervoor dat endorfine wordt aangemaakt, waardoor mensen beter in hun vel zitten. Daarnaast heeft het een positieve invloed op het slaap-waak ritme en de hersenfuncties, blijft de conditie van mensen op peil en zorgt het voor sterke spieren en een goede doorbloeding. Daarnaast is bewegen gewoon leuk!’‘

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt verschillende vormen van dagbesteding aan. Er is een dagbestedingsgroep voor mensen met lichamelijke en/of psychosociale problemen, jonge mensen met dementie en ouderen met dementie. Afhankelijk van de indicatie bestaat de mogelijkheid op de dagbesteding en/of in thuissituatie om gebruik te maken van de deskundigheid van gespecialiseerde professionals.