Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land kent een governancestructuur met een Bestuur en een Raad van Toezicht. We zijn open en transparant en hanteren hierbij de algemeen aanvaarde beginselen van corporate governance: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Het Bestuur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is belegd bij een eenhoofdige Raad van Bestuur. Een Raad van Toezicht oefent het toezicht uit. De Ondernemingsraad, Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) en de Centrale Cliëntenraad geven advies aan de Raad van Bestuur.

Bestuurder ad interim
Mevrouw Wilma (J.W.) Luchies

Plaatsvervangend bestuurder
Mevrouw Thea (T.S.) de Boer

Raad van Toezicht
De heer Jos (J.S.) van Vliet (voorzitter)
De heer drs. Arie (A.W.) van der Spek
Mevrouw (H.S.) Hessiëlle Kerkhoff
De heer Jan (J.G.) van der Spek
Mevrouw Karin (C.J.G.) Kranendonk