Zorggroep Oude en Nieuwe Land tekent contract met Zorgapotheek

In oktober tekenden Frank Kodden (MBA-Z), voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Reint Lindenberg, Algemeen Directeur van Zorgapotheek in Berkel en Rodenrijs, een overeenkomst voor de farmaceutische zorg aan verpleegzorg cliënten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Met ingang van december 2015 heeft de Zorgapotheek de gehele farmaceutische zorg voor deze cliënten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land op zich genomen.

Veilig en efficiënt
Veiligheid rond medicatie en de risico’s daarvan voor kwetsbare mensen is landelijk een belangrijk thema. Vanuit haar visie op Betrokken zorg heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land daarbij een partner gezocht die actief mee wil doen en verantwoordelijk neemt op dit thema. Na een gedegen aanbestedingsproces, is de keuze gevallen op een samenwerking met de Zorgapotheek; een organisatie die farmaceutische zorg levert, toegespitst op de specifieke vragen vanuit de cliënten en medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Naast het correct en tijdig aanleveren van medicatie neemt de Zorgapotheek actief deel in de ‘Centrale Commissie Farmaceutische Zorg’, om structureel te werken aan kwaliteit en veiligheid. Dat heeft onder andere geleid tot extra en verdiepende scholing voor betrokken medewerkers, het gebruik van moderne technologie (zoals een app voor de medicatie controle) werken in één voorschrijfsysteem en nauwe afstemming met artsen. De zorg aan cliënten wordt hierdoor veiliger en sluit beter aan bij hun situatie. Het risico op fouten wordt teruggebracht omdat met één informatiebron wordt gewerkt door beide partijen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land borgt hiermee de veiligheid voor haar cliënten en voldoet tevens aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Elektronisch voorschrijven en verantwoorden
Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de Zorgapotheek gaan nog een stap verder. Naast het werken met één elektronisch voorschrijfsysteem kan er over enige tijd worden overgegaan op elektronische toedienregistratie. Medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land kunnen straks op hun tablet zien welke cliënt, welke medicatie moet hebben, hoe die medicatie eruit ziet en wat de bijwerkingen zijn. En ze kunnen gelijk via de tablet aftekenen dat de medicijnen correct gegeven zijn. Frank Kodden: “Ik heb er alle vertrouwen in dat de kwaliteit van de farmaceutische zorg voor onze cliënten door deze samenwerking verder verbeterd.”