ZONL stopt met schoonmaak- ondersteuning na 2016

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) stopt met de uitvoering van de dienst schoonmaakondersteuning per 31 december 2016. De zorgorganisatie legt maandelijks € 50.000 toe en dat is niet meer op te brengen. De grootste aanbieder van zorg in de gemeenten Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder heeft dit jaar een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd om te kunnen blijven bestaan en te kunnen blijven zorgdragen voor de continuïteit van allerlei vormen van zorg in de regio.

Huishoudelijke zorg is in 2015 een Algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning geworden, waarvoor een inwoner geen beroep meer kan doen op de Wmo. Gemeenten hebben hieraan een klein Maatwerkdeel gekoppeld voor inwoners die meer nodig hebben dan een schoon huis, bijvoorbeeld hulp bij het voeren van eigen regie in het huishouden of extra hulp doordat sprake is van een beperking.

Door acties van de vakbonden en kritische vragen van de lokale politiek is de zogenoemde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) beschikbaar gekomen voor gemeenten. De gemeenten Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder hebben, in samenwerking met ZONL, eveneens deze extra middelen aangevraagd en ontvangen. “We hebben met de aanvulling van gemeenten vanuit de HHT voor 2015 en 2016 een zachte landing mogelijk gemaakt voor cliënten in de overgang naar de nieuwe vorm van dienstverlening en voor medewerkers in de begeleiding naar ander werk ”, zegt Frank Kodden, bestuurder ZONL. Hiervoor is een werkgeversreglement opgesteld tussen ZONL en de gemeenten voor 2015 en 2016. “De dienst schoonmaakondersteuning, ook met aanvulling vanuit de HHT, lijdt fors verlies. De vraag neemt af en er komt geen nieuw volume bij. Dit betekent dat meer medewerkers ‘op de bank’ komen te zitten omdat er geen werk meer is. Dat accepteren en wachten op een oplossing, is geen gezonde bedrijfsvoering.”

Een uitgewerkt plan van aanpak is voorgelegd ter advies aan Ondernemingsraad ZONL en besproken met de vakbonden. Er is reeds een Sociaal Plan voor de betrokken medewerkers met de vakbonden overeengekomen. Ondanks de onlangs bekend geworden mogelijke nieuwe afspraken en mogelijke extra middelen vanuit het Rijk voor gemeenten vanaf 2017, zal ZONL de dienst niet voortzetten. “Onze intenties zijn oprecht en we zullen ons blijven inzetten om onze cliënten en betrokken medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden het komende jaar.” De wethouders van de drie gemeenten zijn in een brief over dit besluit op de hoogte gebracht. ZONL zal op korte termijn opnieuw een ontslagprocedure moeten opstarten omdat deze procedure 6 tot 8 maanden in beslag neemt. Ook hierbij is het streven met een actief werk naar werk traject uit te komen op zo min mogelijk gedwongen ontslagen.

Tot slot. De markt verandert sterk. Er zullen andere marktpartijen dan zorgaanbieders zich op deze markt gaan begeven met een andere Cao voor medewerkers. “We werken meerdere scenario’s zorgvuldig uit. Wellicht dat er ook andere partijen zijn die kansen zien in een mogelijke samenwerking of overname van deze dienstverlening”, aldus Frank Kodden.