ZONL betreurt uitspraak rechter inzake Sociaal werk Steenwijkerland

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter na een kort geding met de gemeente Steenwijkerland. Het betrof een klacht over het proces van aanbesteding voor het sociaal werk. Volgens de rechter had ZONL haar verweer eerder moeten indienen, ook al vond deze plaats binnen de wettelijk aangegeven termijn.

“We maken onze grote zorgen over de continuïteit en de borging van zorg aan deze groep kwetsbare mensen na 31 december 2017. Het gaat over ruim 600 hulpverleningstrajecten”, aldus Marjo Meijs, manager Jeugd en Maatschappelijke zorg.

De grootste aanbieder van zorg en werkgever in de regio wordt hierdoor weer door de gemeente in een lastige positie gebracht. “Naast zorgen over de borging van zorg aan de cliënten, hebben we ook zorgen over de werkgelegenheid van de betrokken en deskundige medewerkers, die zich jarenlang hebben ingezet voor de inwoners in deze gemeente. Voor hen is er geen werk meer.”

Volgens ZONL was het aanspannen van dit kort geding geen eenvoudig besluit maar wel een terechte. “Het was voor ons nog de enige mogelijkheid om aandacht te krijgen voor de zorgen die er zijn.” ZONL geeft aan uiteraard mee te werken aan een warme overdracht van cliënten en indien mogelijk van de betrokken medewerkers.