Wijkverpleegkundigen op Zomermarkt Urk

Wijkverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land waren op 8 juni met een eigen stand op de Zomermarkt in Talma Haven op Urk aanwezig. Zij stonden klaar om vragen over de zorg te beantwoorden en gratis de bloeddruk en bloedsuiker te meten. Veel bezoekers hebben hiervan gebruik gemaakt.

De wijkverpleegkundigen vormen de verbindende schakel voor de zorg in de wijk. Zij zorgen er voor dat er zorg thuis wordt verleend, geven voorlichting over gezondheid en de mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook leggen zij contact met andere organisaties en instellingen zoals de huisarts en welzijnsorganisaties.

Zij kunnen u alle vormen van verpleging en verzorging thuis geven, overdag en ‘s nachts. Zo bieden zij bijvoorbeeld hulp bij het aantrekken van steunkousen, wassen en douchen en het verstrekken van medicatie. Minder bekend is dat zij daarnaast medisch technische zorg, palliatieve en/of terminale begeleiding, dementiezorg en nachtzorg leveren.

Kleine teams

Op Urk werkt Zorggroep Oud en Nieuwe Land met vier kleine teams die met elkaar én met u en uw sociale netwerk, de zorg voor u organiseren in uw wijk. Dit zijn: team De Reede, team De Staart, team Oude Dorp en team Top de Noord. Zij werken vanuit Het Dok en zijn allemaal van 7.00 - 23.00 uur met een eigen telefoonnummer en e-mailadres bereikbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de wijkverpleging op Urk en de bijbehorende telefoonnummers en e-mailadressen, vindt u hier.