Steenwijkerland wil dementievriendelijk worden

De gemeente Steenwijkerland en diverse zorgaanbieders werken samen aan wat ze noemen 'een dementievriendelijke samenleving’. Verschillende organisaties werken samen aan meer bewustwording rondom dementie.

Gemeente Steenwijkerland, Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Stichting Alzheimer Nederland afdeling IJssel-Vecht, Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, Dimence en de huisartsen werken aan meer bewustwording rondom dementie en ondersteuning van dementerenden en hun mantelzorgers.

Trainingen
De komende twee jaar worden trainingen aangeboden, bijvoorbeeld over hoe men dementie kan herkennen en hoe men om kan gaan met mensen met dementie. Deze trainingen worden onder andere aangeboden aan gemeentepersoneel, politie, brandweer, winkeliers en basisschoolkinderen. Ook worden er in diverse kernen informatieavonden georganiseerd. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers komt informatie beschikbaar over waar zij terecht kunnen met hun vragen.

Plan van aanpak
Betrokken partijen hebben samen een Plan van aanpak geschreven. Deze is tijdens de opening van het seizoen van het Alzheimer café 2017-2018 ondertekend.