Start Assertiviteitsgroep voor volwassenen in Steenwijk

Wanneer je moeite hebt om voor zelf op te komen brengt dit vaak veel spanningen met zich mee. Er ontstaan onduidelijkheden en problemen thuis, binnen de familie en/of op het werk.

In het voorjaar start het AMW in Steenwijk weer met een assertiviteitsgroep voor volwassenen in Steenwijk. In de groep wordt aandacht besteed aan het zeggen wat je denkt en voelt. Deelnemers leren beter te luisteren, grenzen te stellen, zich in gezelschap te ontspannen en irritaties te uiten op eigen wijze.

Voorafgaand aan de start van de groep vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt besproken of de groep aansluit bij de individuele vragen. Hierbij is aandacht voor de persoonlijke leerdoelen waarmee in de groep kan worden gewerkt.

In tien bijeenkomsten krijgt men aan de hand van eigen ervaringen de mogelijkheid om die situaties en vragen te bespreken waar men zelf mee worstelt en het gewenste gedrag te oefenen. De structuur waarin wordt gewerkt geeft de deelnemers de mogelijkheid om hulp te vragen bij elkaar en aan de anderen in de groep feedback te geven. Zo vindt men herkenning en steun bij elkaar en zijn deelnemers ook tegelijkertijd elkaars ‘oefenmateriaal’. Er wordt geleerd door eigen ervaringen, de vragen van anderen en van de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan in de groep. Samen met de anderen komen de deelnemers stap voor stap dichter bij het bereiken van de persoonlijke leerdoelen. De groep wordt begeleid door twee groepsmaatschappelijk werkers.

Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Voor deelname kan contact worden opgenomen met Margreet Bakker of Gert Beens, AMW Zorggroep Oude en Nieuwe Land, tel.nr. 0521-539864