Specialisten ouderengeneeskunde en praktijkverpleegkundigen werken nauw samen

Binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land werken specialisten ouderengeneeskunde nauw samen met praktijkverpleegkundigen. ‘‘We vormen een geolied team’‘, zeggen Sacha Jansen en Ineke Doorn. ‘‘We kennen onze cliënten goed en kijken naar de persoon. Geen mens is namelijk hetzelfde!’‘

De specialisten ouderengeneeskunde en praktijkverpleegkundigen zijn onderdeel van het Advies- en Behandelcentrum (ABC). Ze werken binnen het ABC met onder andere psychologen, diëtisten, logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. ‘‘Samen hebben we heel veel kennis in huis en de lijntjes zijn kort’‘, vertellen ze enthousiast. De specialist ouderengeneeskunde is de huisarts voor mensen die in een verpleeghuis wonen. Naast ‘‘gewone’‘ klachten heeft de specialist ouderengeneeskunde kennis van ziektebeelden die vooral op oudere leeftijd voorkomen. Sacha en haar collega’s kunnen onder andere worden ingeschakeld wanneer sprake is van geheugenproblemen of meerdere ziektebeelden naast elkaar.

Positief effect door samenwerking
Praktijkverpleegkundigen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die ook medische taken hebben, zoals het maken van ECG’s, het beoordelen en volgen van COPD patiënten en het begeleiden van mensen met diabetes. ‘‘We lopen om en om artsenvisites. De ene week gaat de specialist ouderengeneeskunde op bezoek bij cliënten en de andere week ga ik langs de afdelingen’‘, vertelt praktijkverpleegkundige Ineke. Sacha: ‘‘Het fijne hieraan is dat we onze cliënten beiden goed kennen. Dat is belangrijk, want niet iedere cliënt kan benoemen waar hij of zij last van heeft. We bespreken onze bevindingen met elkaar.’‘ Ze vindt dat de samenwerking een positief effect op de kwaliteit van zorg.

Laagdrempelig
‘‘Voor sommige mensen is de drempel lager om naar een praktijkverpleegkundige te gaan dan naar een arts’‘, vertelt Ineke. ‘‘En doordat wij de specialisten ouderengeneeskunde op bepaalde gebieden kunnen ontlasten, hebben zij meer tijd voor overstijgende taken.’‘ Sacha en Ineke werken onder andere in Talma Hof in Emmeloord en zien veel mensen met dementie. ‘‘Sommigen van hen zijn onrustig of angstig. Ons doel is om hen –zonder onnodige medicatie voor te schrijven- zo stabiel en rustig mogelijk te krijgen. We verwijzen mensen naar de psycholoog, maar overleggen ook met het team op de afdeling hoe ze het beste om kunnen gaan met bepaald gedrag.’‘ Daarnaast zijn ze vaak nauw betrokken bij de laatste levensfase van hun cliënten. ‘‘Samen met de zorg op de afdeling begeleiden we het proces en zorgen we dat de palliatieve fase zo rustig mogelijk verloopt. Hierbij hebben we veel contact met de mantelzorgers.’‘

Tijd en aandacht
‘‘Waar ik blij van word in mijn werk?’‘, zegt Ineke. ‘‘Wanneer het contact met de mantelzorgers goed is en mijn collega’s zich geholpen voelen… maar het fijnst blijft een knuffel van een cliënt’‘, zegt ze. Sacha: ‘‘Ja, een knuffel of een glimlach maakt mijn dag goed. Het is fijn om tijd en aandacht aan cliënten te kunnen besteden en er samen met mijn collega’s voor te zorgen dat de zorg goed is. Het mooie aan het Advies- en Behandelcentrum van de Zorggroep is dat we deskundig zijn en werken met hetzelfde uitgangspunt. We verdiepen ons in de cliënt en kijken niet alleen naar de klacht, maar zien het hele plaatje,’‘ vertellen ze.

De specialist ouderengeneeskunde en de praktijkverpleegkundige hebben één droom. ‘‘We willen graag gaan werken als een huisartsenpraktijk. Het mooie hieraan is dat wonen op onze locaties nog centraler komt te staan.’‘

Foto: "Geen mens is hetzelfde!", aldus Sacha Jansen (links) en Ineke Doorn (rechts)