Onjuist beeld lijst IGZ

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) staat opgenomen in categorie 3 op de lijst die openbaar is gemaakt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het gaat hier over een lijst met 150 verpleeginstellingen waaraan de IGZ in 2014 en/of 2015 een bezoek heeft gebracht.

De lijst met 150 instellingen waar onder meer verpleegzorg wordt geboden is door de IGZ onderverdeeld in vier categorieën. De samenstelling geeft de stand van zaken weer op peildatum 15 maart 2016. Verpleeginstellingen in categorie 1 staan onder ‘Intensief vervolgtoezicht’, categorie 2 ‘Vervolgtoezicht’, categorie 3 ‘In afwachting van resultaatverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig’ en categorie vier ‘Toezichttraject afgesloten’.

Wij waren erg verrast door het bericht dat we waren opgenomen in de lijst. In april 2015 heeft de IGZ een bezoek gebracht aan Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord. Hierop volgend hebben wij in juli 2015 een zogenoemd resultaatverslag van geconstateerde verbeterpunten aangeleverd aan de IGZ. De verbeterpunten zijn opgepakt en conform gestelde normen doorgevoerd. In oktober 2015 heeft de IGZ ons hierover een schriftelijke bevestiging gestuurd.

Wij hebben telefonisch contact gehad met de IGZ en een en ander per mail nagestuurd. Het is erg druk bij de IGZ, wat maakt dat wij nog geen terugkoppeling hebben ontvangen op de vraag waarom ZONL op de lijst staat.

Wij vinden dit erg spijtig, omdat nu een onjuist beeld wordt gegeven en dit de medewerkers als ook de bewoners van Talma Hof raakt. Kwaliteit van zorg is geborgd bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land en dat geldt voor alle voor vormen van zorg- en dienstverlening en behandeling.