Ook voor huidige bewoners Golfslag is nieuw thuis gevonden

“Oudste verzorgingshuis Noordoostpolder sluit eind april haar deuren”

Vanaf het moment dat in april 2013 werd aangekondigd dat Verzorgingshuis Golfslag in Emmeloord zou gaan sluiten, is veel werk en inspanning verricht om voor alle toen 89 bewoners een nieuw thuis te vinden. Gisteren heeft Frank Kodden, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bekend gemaakt dat ook de laatste bewoners van Golfslag kunnen verhuizen omdat ook voor hen een nieuwe passende plek is gevonden.

Volgens betrokkenen heeft het fundament van Golfslag steeds de kracht en energie gegeven in het twee jaar durende bijzondere verhuisproces, dat veel mooie momenten maar ook boosheid, emotie en verdriet heeft gekend. Het fundament van Golfslag staat volgens betrokkenen voor een enorme kracht, bestaande uit grote betrokkenheid bij elkaar, de goede kwaliteit van zorg en een geweldige sfeer tussen alle mensen die soms jarenlang in Golfslag woonden, leefden en werkten.

“Ik heb respect voor de loyaliteit en de warme betrokkenheid van de medewerkers bij de bewoners in Golfslag. Die is altijd van grote betekenis geweest”, aldus Frank Kodden. “Ook het geduld van de familie, mantelzorgers en vrijwilligers en het in ons gestelde vertrouwen door onze Ondernemingsraad en de Cliëntenraad Golfslag hebben mede bijgedragen om dit proces op deze wijze goed af kunnen afronden.”

Er is bewust twee jaar uitgetrokken voor het verhuisproces. “We wilden in het tempo van de bewoners met de bewoners en diens familie komen tot passende oplossingen. Vanuit Betrokken zorg steeds kijkend naar de individuele situatie en woonwensen.” De overgebleven medewerkers van Golfslag zullen elders in de organisatie gaan werken. ZONL hoopt dat de 120 vrijwilligers zich willen inzetten voor andere ouderen in de regio. Maar nu gaat Golfslag haar deuren sluiten.

In afstemming met de Cliëntenraad Golfslag, is besloten alle huidige bewoners in de periode van donderdag 16 t/m vrijdag 24 april te verhuizen. De meeste bewoners gaan naar verzorgingshuizen, kleinschalige groepswoningen of het verpleeghuis van de Zorggroep in de gemeenten Noordoostpolder en Steenwijkerland. Enkele bewoners vertrekken naar plekken buiten de regio om dichter bij de kinderen te zijn. Op dit moment wordt een verhuisplan uitgewerkt. “We merken dat men vooral blij is dat nu eindelijk een concrete verhuisdatum is vastgesteld.”

Boek
Het fundament en de dierbare herinneringen aan Golfslag zijn vastgelegd in het onlangs verschenen boek: Golfslag, een uniek verzorgingshuis. Dit boek is voor € 10.= verkrijgbaar voor liefhebbers bij het Zorggebouw van ZONL, Kometenlaan 1 in Emmeloord.