Meer zoals thuis

“Zorgtechnologie is een hele mooie vooruitgang”, stelt een enthousiaste Cees van Beek. Als voorzitter van de cliëntenraad van verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord, behartigt hij de belangen van de bewoners en hun familie. Vanuit die hoedanigheid werd hij betrokken bij de invoering van zorgtechnologie als hulpmiddel voor het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid, privacy en eigen regie van de bewoners.

Zo positief dacht hij er begin vorig jaar overigens nog niet over, toen hij vanuit de cliëntenraad aanwezig was bij de bijeenkomst die Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) organiseerde om de familie over de nieuwe technologie te informeren: “Mijn eerste gedachte was dat het een automatiseringsslag was, een bezuinigingsmaatregel om de zorgverleners efficiënter te laten werken. Zo kwam het in eerste instantie ook bij de familie binnen.” Een tweede bijeenkomst met meer context volgde en zorgde voor opheldering: “Toen werd het mij duidelijk dat de technologie echt ter ondersteuning van de zorg is. Het geeft de bewoners rust.”

Nachtrust intact
Dat het in de praktijk ook echt zo werkt, blijkt uit de recente ervaringen in Talma Hof. “Vroeger stonden ’s nachts de kamerdeuren open, de lampen waren aan en dan ging de nachtzuster ook nog eens alle bedden langs met zo’n zaklampje”, vertelt Cees en hij vervolgt: “Met het nieuwe zorgalarmeringssysteem blijft de nachtrust van de bewoners intact en kunnen medewerkers zo nodig ingrijpen. Familieleden vertellen mij dat het ’s nachts rustiger is, waardoor bewoners overdag beter uitgerust zijn en dat zij dat erg prettig vinden.“

Vanuit de cliëntenraad vindt Cees dat de gewoontes van de bewoners uitgangspunt van zorg moeten zijn: “Door vroege vogels op tijd uit bed te halen en uitslapers lekker te laten liggen, kan het voor bewoners meer zijn zoals thuis. Zorgtechnologie biedt die mogelijkheid en dat is fijn.”

Aandacht
Cees merkt op dat als hij overdag een afdeling op komt lopen, het vaak erg stil is. “Rust is natuurlijk belangrijk, maar soms zijn de mensen ook wel wat versuft. Als ik ze dan aanspreek, komt er leven in de brouwerij. Zelf hou ik wel van een beetje reuring en ik denk dat bewoners er ook van opleven. Een beetje aandacht en een aai over de bol is zo ontzettend belangrijk. Goedwerkende zorgtechnologie geeft ruimte om die aandacht te geven.”

Betrokken zorg
Vanuit de visie op Betrokken zorg heeft ZONL onderzocht hoe ze mede met technologie kan ondersteunen op een voor de bewoners passende manier. In Talma Hof hebben alle kamers een nieuw zorgalarmeringssysteem hebben gekregen, met een Slimme Optische Sensor (SOS) die op beeld, geluid en beweging kan reageren en voor iedere bewoner afzonderlijk instelbaar is. Zo is een optimale veiligheid en privacy van de bewoners gewaarborgd. Lees meer op de pagina Talma Hof.

Behalve voorzitter van de cliëntenraad, is Cees van Beek chauffeur op de bewonersbus. Cliënten van ZONL kunnen via de website een afspraak maken voor hun busrit naar ziekenhuis, markt of familiebezoek. “Het cliëntenvervoer is alleen mogelijk met vrijwillige chauffeurs en giften van donateurs. We moeten het samen doen, dan kun je veel bereiken.”