Mama's in de dop

Er is een nieuw initiatief geboren: namelijk Mama’s in de Dop. Dit project wordt vormgegeven door de coördinatoren van Moeders Ontmoeten Moeders, te weten Sanne Tesselaar en Michelle Rebel, zelf jonge moeders met veel ervaring in het geven van opvoedingsondersteuning aan ouders die hierom vragen.

Vanwege wijzigingen in het basispakket van de Zorgverzekeraars is het kraampakket komen te vervallen en is het voor een bepaalde doelgroep niet haalbaar dit zelf aan te schaffen. Reden voor Mama’s in de Dop om lokaal spullen in te zamelen waarmee deze aanstaande moeders ook met een gerust hart naar de komst van hun kindje kunnen uitkijken. Onze inzamelcontainers zijn te vinden in de Flevomeer Bibliotheek te Urk, het consultatiebureau aan de Kometenlaan en de Verloskundigenpraktijk Lemsterland aan de Koningin Julianastraat te Emmeloord.

Binnen het project Mama’s in de Dop worden gebruikte spullen ingezameld met als doel babystartpakketten te kunnen samenstellen voor aanstaande ouders met een krappe beurs. Een belangrijke doelstelling dit jaar was draagvlak creëren voor het inzamelen en het verspreiden van de pakketten. Er zijn vijf vrijwilligers actief voor Mama’s in de Dop. Met hun hulp lukt het om het inzamelen te vertalen naar het daadwerkelijk uitreiken van pakketten, waardoor wij een positieve bijdrage hebben mogen leveren aan de participatiemaatschappij en zo mensen kunnen stimuleren om samen tot oplossingen te komen.

De ingezamelde goederen worden door vrijwilligers gesorteerd, gewassen en gestreken in Wittesteyn.

Voor vragen en/of aanmeldingen zijn wij te bereiken via email: nopmamas@zorggroep-onl.nl en Facebook : mama’s in de dop.