Kleinschalig wonen in Markehof: ‘Leefritme bewoners centraal’

Mensen uit Marknesse en omgeving die niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen sinds juni terecht in de nieuwe groepswoning van Markehof. Zorggroep Oude en Nieuwe land biedt er betrokken zorg dichtbij huis aan acht ouderen.

‘‘We verdiepen ons in de bewoners. We vinden het belangrijk om zijn of haar levensverhaal, wensen, gewoontes , belevingswereld en de gevolgen van het ziektebeeld te kennen. We sluiten zoveel mogelijk op individuele vragen aan. Mensen bepalen hun eigen ritme en kunnen gaan en staan waar ze willen’‘, vertelt verpleegkundige Miranda Seerden (op de foto links).

Daginvulling
‘‘Veiligheid is heel belangrijk, maar we willen de bewoners ook zoveel mogelijk bewegingsvrijheid geven. Ze worden actief betrokken om hun dag op hun eigen manier in te vullen. Als het mogelijk is helpt men mee met koken, afwassen, boodschappen doen, tuinieren en de dierverzorging. Cliënten vinden privacy in hun eigen kamer, die naar eigen smaak en met hun eigen spullen zo herkenbaar mogelijk is ingericht’‘, vertelt ze. Familie, hun naasten en vrijwilligers noemen we ‘partners in zorg’. Wanneer mensen zelfstandig wonen, spelen mantelzorgers vaak een belangrijke rol. Dat blijft zo. Ook na verhuizing naar kleinschalig wonen binnen Markehof blijven zij intensief betrokken bij het leven van hun naaste.

Team met passie
‘‘We doen het hier anders dan meestal gebeurt. Ons werkritme is ondergeschikt aan het leefritme van de bewoners’‘, zegt Miranda. ‘‘We vormen een enthousiast team met passie. We vullen elkaar aan, respecteren elkaars verschillen en staan open voor nieuwe inzichten. Daarvoor maken we af en toe een pas op de plaats en toetsen we periodiek of we op de juiste weg zitten. Uiteraard betrekken we hier bewoners en familie bij.’‘

De lichte en ruime groepswoning beschikt over een open keuken, waar dagelijks maaltijden worden bereid, een belevingstuin en twee sfeervolle zithoeken. De groepswoning in Markehof is voor mensen die niet meer zelfstandig thuis of in het verzorgingshuis kunnen wonen. Ze hebben zorg en begeleiding nodig in een beschermde woonomgeving, waar 24 uur per dag zorg beschikbaar is. Inmiddels wonen alle acht bewoners in de splinternieuwe groepswoning. Hoe de woonvoorziening gaat heten is nog niet bekend. ‘‘Binnenkort zullen we hier tijdens een avond met familie een besluit over nemen. Want uiteraard doen we dit samen’‘, besluit de verpleegkundige enthousiast.