Inspectie tevreden over de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Steenwijkerland/Noordoostpolder/Urk

De jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, bevordert, beschermt en bewaakt de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen van 0 – 4 jaar. Kinderen komen regelmatig op het consultatiebureau, waar verpleegkundigen de groei en ontwikkeling volgen, (tijdig) mogelijke problemen signaleren en bespreken met de ouders. Ook kunnen ouders hun eigen zorgen delen op het consultatiebureau, vaak is een luisterend oor en een eenvoudig advies voldoende.

Voldoende op alle onderdelen
Op 20 maart bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een regulier inspectiebezoek aan de JGZ van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Bij dit onderzoek toetst de Inspectie op verschillende centrale thema’s, zoals bereik, zicht op kwaliteit van zorg, samenwerking in het sociaal domein en kindermishandeling. Ook volgt de inspectie of verbeterpunten van een vorige bezoek zijn opgelost. De JGZ scoort op alle onderdelen een ruime voldoende, een mooi resultaat! “Wij zijn hier bijzonder blij mee en trots op alle medewerkers die dit resultaat met elkaar hebben bereikt”, aldus Marie-José Jacobs, gebiedsmanager Jeugd en Maatschappelijke Zorg in Noordoostpolder. “Er wordt binnen de JGZ hard gewerkt aan kwaliteit van zorg en de conclusie van de Inspectie bevestigt dat we goed bezig zijn.”

Werkgebied
Met 58 medewerkers verzorgt Zorggroep Oude en Nieuwe Land de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Deze gemeenten tellen samen 109.579 inwoners, waarvan 5419 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

De IGZ publiceert al haar rapporten openbaar op www.igz.nl.

Foto: Baukje Leusink, jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau