Informatiekrant Zorg en Ondersteuning voor inwoners gemeente Steenwijkerland

In samenwerking met ETT Media heeft Zorggroep Oude en Nieuw Land een informatiekrant ontwikkeld over Zorg en Ondersteuning in Steenwijkerland. Deze krant is huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Steenwijkerland. In deze uitgave staat informatie over de behandelaren die zich dit voorjaar in Steenwijk gaan vestigen, een artikel over de verbindende en signalerende functie van de wijkverpleegkundige, het mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en interviews met Jenneke Bok (coördinator CJG Steenwijkerland) en Boukje Leusink (jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau).

Klik hier om de krant lezen.