Informatie over Zorg en Ondersteuning in Noordoostpolder

De informatiekrant Zorg en Ondersteuning Noordoostpolder, die deze week huis-aan-huis is verspreid, is bedoeld om inwoners van de gemeente Noordoostpolder wegwijs te maken in wat er allemaal voorhanden is in de gemeente, in de zorg, ondersteuning, maar ook wat er van de inwoners zelf wordt verwacht.

In deze krant komen ook verschillende aspecten aan bod over Zorggroep Oude en Nieuwe Land, zoals de verbindende rol van de wijkverpleegkundige, het medisch-technisch-handelen team, jeugd en maatschappelijke zorg, het consultatiebureau, revalideren in De Schakel, het ABC-team en de samenwerking met familie en mantelzorgers.

Lees hier de online versie van de krant.