‘Ik wens de organisatie stabiliteit’

Maria Droog nam in juli na 15 jaar afscheid als voorzitter van de cliëntenraad van Markehof. Echt loslaten kan ze het verzorgingshuis niet. ‘‘Ik blijf actief als vrijwilliger van Markehof’‘, vertelt ze glimlachend. Een van de laatste projecten waarbij ze betrokken was, was de opzet van kleinschalig wonen in het verzorgingshuis.

Mensen uit Marknesse en omgeving die niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen sinds juni terecht in de nieuwe groepswoning van Markehof. ‘‘Bijzonder aan kleinschalig wonen binnen Markehof is dat er een nieuw, gedreven team aan de slag is. Eén van hun uitgangspunten is dat zij zich aanpassen aan het leefritme van de bewoners. Het is fijn om te zien dat dit nu al zijn vruchten afwerpt. We merken dat de sfeer goed is. Er heerst hier rust.’‘

De komst van kleinschalig wonen is volgens Maria Droog goed voor het dorp. ‘‘Daarnaast is het een mooie invulling van de vrijgekomen ruimte binnen Markehof. Er is veel vraag naar zorg en begeleiding in een beschermde woonomgeving. Dit komt doordat de zorgzwaarte van mensen die naar Markehof verhuizen toeneemt en doordat het aantal tweebedskamers in Talma Hof wordt afgebouwd.’‘

Leuk en nuttig werk
Maria Droog werd voorzitter van de cliëntenraad toen haar moeder naar Markehof verhuisde. Ook na het overlijden van haar moeder bleef ze zich actief inzetten voor de cliëntenraad en nam ze tevens zitting in de centrale cliëntenraad van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. ‘‘Het is leuk en nuttig werk. Als cliëntenraad behartig je de belangen van de bewoners. We houden ons bezig met de kwaliteit van het eten, het aanbod van de activiteiten, de bezetting van het personeel tot het belang van geestelijk verzorging. We stellen gevraagd en ongevraagd vragen, geven onze mening en denken mee.’

Maria Droog nam onlangs afscheid. ‘‘De cliëntenraad voorzitten is leuk, maar kost veel tijd. Ik vind het nu ook leuk om tijd te maken voor mijn kleinkinderen en man. Bovendien heb ik als uitvaartondernemer onvoorspelbaar werk… dus nu is het moment op keuzes te gaan maken.’‘ Ze blijft wel actief als vrijwilliger. ‘‘Het lijk me heel leuk om mensen voor te lezen of een gespreksgroep te beginnen. Er zijn genoeg leuke en nuttige dingen te verzinnen!’‘

Nieuwe ontwikkelingen en basisrust
‘‘Ik wens de organisatie de komende jaren vooral stabiliteit. De Zorggroep moet zeker blijven inspringen op nieuwe ontwikkelingen, maar het zou goed zijn wanneer er een zekere basisrust blijft bestaan. Dit is goed voor zowel medewerkers als cliënten’‘, zegt ze. Ze maakt een praatje met de bewoners van kleinschalig wonen. Ze zitten aan de eettafel en genieten van hun lunch. Ze heeft lol met een man van een bewoonster, die in het verzorgingshuis woont maar regelmatig met zijn vrouw mee eet. ‘‘Het is fijn dat dit kan. Het is goed om te zien dat –hoewel nog niet alles helemaal klaar is- er een prettige en open sfeer is’‘, besluit ze.


Maria Droog en teamcoach Mirjam Riegman (rechts) tijdens het afscheid