Gebouw Golfslag verkocht

Het markante gebouw in Emmeloord waarin Verzorgingshuis Golfslag bijna vijftig jaar was gehuisvest, is verkocht. Het hele proces heeft vanaf bekendmaking sluiting tot en met definitieve verkoop bijna drie jaar in beslag genomen. “Het voornaamste was het vinden van een goede en passende plek voor de toenmalige bewoners, als ook de medewerkers en verbonden vrijwilligers. Hier hebben we alle tijd voor genomen en dat is gelukt. Het heeft deze tijd gewoon nodig gehad”, aldus Frank Kodden, bestuurder ZONL.

De koper komt van Urk en wil niet met naam genoemd worden. Met deze partij zijn alle processtappen doorlopen en is aan alle voorwaarden voldaan. College Sanering Zorginstellingen heeft haar goedkeuring gegeven. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft samen met de nieuwe eigenaar een gesprek gevoerd met de gemeente Noordoostpolder over de mogelijke overdracht. De gemeente geeft aan content te zijn met de nieuwe eigenaar.

Definitief afscheid
Voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land betekent dit moment een definitief afscheid van het gebouw. Frank Kodden: “In het gebouw hebben vele medewerkers, bewoners en hun familie en vrijwilligers bijna vijftig jaar samen gewerkt, geleefd en elkaar ontmoet. Het was drie jaar geleden een lastig besluit om het gebouw af te stoten. Ik ben blij met het resultaat en we kunnen terugkijken op een zeer zorgvuldig doorlopen proces.” Vorig jaar heeft de zorgorganisatie ter gelegenheid van de sluiting het boek ‘Golfslag, een uniek verzorgingshuis’ uitgegeven en aangeboden aan alle direct betrokkenen.

Vandaag 31 oktober 2016 wordt de koopovereenkomst bij de notaris bekrachtigd. Zorggroep Oude en Nieuwe Land kan verder en het gebouw krijgt een nieuwe toekomst met onder meer een woonbestemming.