Werkbezoek B&W Urk een hele geslaagde ontmoeting

Op 13 september heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Urk een werkbezoek gebracht aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)/ team Jeugd en Maatschappelijke Zorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), in het Dok op Urk. "Het was een boeiend en gevarieerd programma, georganiseerd door betrokken professionals die de verbinding zoeken", aldus wethouder Freek Brouwer.

Na een welkomstwoord van Frank Kodden, bestuurder van ZONL, presenteerden de medewerkers op een interactieve manier hun werk. Dit gebeurde aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij ook de ervaringen van ouders uitgebreid aan bod kwamen.

“De helft van de Urkers is jonger dan 21 jaar. Het is dankbaar werk om te investeren in de jeugd en daarmee in hun toekomst”, zegt Annelien Ellerman, manager en teamcoach Jeugd en Maatschappelijke Zorg. “Preventie is voor ons een belangrijk item. Sinds 2015 zijn we verantwoordelijk voor de zogenaamde ‘toegang’ tot jeugdzorg. Daarbij vinden we het heel belangrijk om dichtbij de Urker bevolking te staan.”

Het werk is heel breed. “Het gaat niet alleen om jeugdzorg, ook om zorg voor volwassenen, waarbij je kunt denken aan het ondersteunen bij financiële vragen en het behandelen van urgentieverzoeken bij huisvestiging”, aldus Annelien Ellerman. Een ander belangrijk onderdeel is het consultatiebureau. “Dit is veel meer dan wegen en meten en vaccineren. Het gaat ook om het begeleiden en coördineren van de zorg rondom kind en gezin. Vandaag werden we betiteld als de parel van Urk, een hele eer.”