Duofiets verbindt bewoners wijk De Meenthe

Kleinschalig wonen de Meenthehof (ZONL), Wijkvereniging Middenweg en Bewonerscommissie de Meenthehof slaan de handen inéén met als doel: preventie, verbinding en integreren in de wijk 'de Meenthe'; Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe gagels. Een mooi initiatief! Inwoners van wijk de Meenthe (Woldmeenthe , Oostermeenthe en Nieuwe gagels) kunnen nu gebruik maken van een bijzondere duofiets, speciaal voor mensen voor wie zelfstandig fietsen niet meer lukt.

Vrijwilliger Jannie Bosscha en Jeanet Pit, verpleegkundige bij KSW de Meenthehof kwamen voor de zomer in aanraking met Sandra Lampe, medewerker van het project ‘Gezond in Steenwijkerland’ van de gemeente Steenwijkerland. Gezamenlijk ontstond het idee om subsidie aan te vragen voor de aanschaf van een duofiets om bewegen te stimuleren in de wijk voor hen die dit zelfstandig niet meer kunnen.

Voorwaarde was dat samengewerkt werd met drie partijen. Jos Groenendijk en Jitske Galien van Wijkvereniging Middenweg en Betsie Wiegman en Aafke van Oosten van de bewonerscommissie van de Meenthehof sloten al snel aan. Met een financiële bijdrage van sponsors Teun van Etten (AH Oostermeenthe), Ten Veen Tweewielers (Sportmoves), OPA (Oudpapier Aktie Steenwijk) en Zorggroep Oude en Nieuwe kon de fiets worden aangeschaft.

'Noaber plicht'
We zien dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Door lichamelijke en/of psychische klachten neemt de mobiliteit af met alle gevolgen van dien. Mensen komen niet of bijna niet meer buiten en krijgen geen beweging of beleven het gevoel van bewegen niet meer. Lichamelijke klachten, vereenzaming en klachten van depressieve aard nemen toe.

Jeanet Pit: “We leven in een haast maatschappij. Een maatschappij waar men elkaar een beetje uit het oog verloren lijkt zijn. Vroeger gingen we uit van de ‘Noaber plicht’, in de dorpen zien we het nog wel. Nu lijkt het niet meer zo vanzelfsprekend dat buren en dorpsgenoten elkaar ondersteunen en een oogje in het zeil houden. We kennen allemaal wel iemand die door beperkingen in een klein wereldje beland is. De kinderen hebben het druk, familie woont ver weg, er is geen of slechts een klein sociaal netwerk. Deze mensen verdienen het om aandacht te krijgen in en van hun eigen wijk; waar wordt samengewoond, kan ook worden samengewerkt. Laten we met elkaar onze krachten bundelen en oog hebben voor onze mede buur. Deze duofiets kan hierin een verbindende rol spelen.”

Samen erop uit
Wijkbewoners kunnen op een laagdrempelige manier gebruik maken van de duofiets om samen met iemand, voor wie fietsen niet of beperkt mogelijk is, er even op uit te gaan. Hierdoor kunnen deze mensen weer deelnemen aan een sociaal gebeuren en integreren in de wijk.

De fiets heeft onder meer trapondersteuning, een draaibare stoel en extra maatregelen om stevig en veilig te zitten. Bewoners van de wijk die meer informatie willen over het gebruiken van de duofiets, kunnen contact opnemen via e-mail:teamkswdemeenthehof@zorggroep-onl.nl of telnrs. (0521) 51 06 73 of (0521) 51 23 79.


Foto van links naar rechts: GertJan Jansen, Frank Kodden, Jitske van der Galien, Jos Groenendijk en Sandra Lampe. Op de fiets Jeanet Pit en Jannie Bosscha