Continu in gesprek tijdens veranderingen in de zorg

Interview met Frank Kodden, bestuurder Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws: de roerige tijden in de zorg en de gevolgen die dit heeft voor cliënten, families, medewerkers en andere betrokkenen. In het hele land zijn zorginstellingen bezig om nieuwe en toekomstbestendige vormen van zorg te maken. Dit geldt ook voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), actief in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Bestuurder Frank Kodden vertelt openhartig op welke manier ze bouwen aan de kwaliteit van hun zorg en hoe ze omgaan met de Inspectielijst.

Het zijn beweeglijke tijden voor de zorgsector. Frank Kodden verklaart: “Een actueel thema is de spanning tussen de richtlijnen die zorginstellingen van buitenaf opgelegd krijgen en de dagelijkse zorgvragen in de praktijk. Deze twee kunnen ver van elkaar afstaan. Dat zorgt soms voor wrijving, bij ZONL ervaren we dat ook. De Inspectie heeft ons gevraagd om onze taken op een aantal vlakken aan te scherpen. We nemen die punten heel serieus, want de basis moet gewoon goed op orde zijn. We verwachten onaangekondigde Inspectiebezoeken en ik kan met vertrouwen zeggen dat we daar klaar voor zijn.”

Vragen om hulp is vorm van kracht

“Toch zijn we er dan nog niet,” bekent Frank. “De complexe zorgvragen nemen toe en onze medewerkers hebben andere competenties nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Daarom krijgen ze meer scholing en zullen ze andere werkvormen moeten aanleren. Deze cultuurverandering kost veel tijd. Het is overigens niet zo dat we dit pas doen sinds de Inspectie ons hierop wees. We zijn hier al langere tijd mee bezig en het zal ook nog wel een paar jaar duren. Binnen de zorggroep zijn we steeds met elkaar in gesprek, zodat we samen leren, ontwikkelen en verbeteren. Het is belangrijk dat medewerkers ook zelf het gesprek aanknopen wanneer zij hulp nodig hebben. Dat is een krachtig middel tijdens deze veranderingen.”

Dicht bij de cliënt staan

ZONL wil altijd specifieke en betrokken zorg bieden. Volgens de bestuurder kan dit alleen door overmatige controle los te laten en de verantwoordelijkheid meer bij de medewerkers neer te leggen. Frank legt uit: “Voor onze medewerkers betekent het dat zij meer vanuit hun eigen professionaliteit zullen handelen en de vrijheid voelen om, waar nodig, af te wijken van de normen. Tegelijkertijd luister ik naar hen om te horen wat zij nodig hebben om de beste zorg aan onze cliënten te kunnen bieden. Omdat zij in direct contact staan met de bewoners, staat de cliënt op deze manier altijd centraal. We ondersteunen onze professionals maximaal, zodat elke cliënt de specifieke zorg krijgt die in zijn of haar situatie passend is. In de ogen van cliënten doen we het al heel goed en ik ben dan ook trots op de kwaliteit van zorg die onze medewerkers geven.”

Extra geld voor zinvolle daginvulling en deskundige medewerkers

De overheid steunt zorginstellingen in de vorm van subsidie voor deskundigheidsbevordering en zinvolle dagbesteding. ZONL maakt hier gebruik van. Frank benadrukt dat deze twee punten veel met elkaar te maken hebben. “Bewoners verdienen elke dag een waardevolle dag met aandacht voor alle kanten van hun leven. We willen dat ze gezien worden en weten wie de persoon is, waar hij of zij vandaan komt en wat de persoonlijke wensen zijn. Hierin gaan we onze medewerkers verder professionaliseren. Zodat zij samen met de familie en andere betrokkenen kunnen zorgen voor een waardig en betekenisvol bestaan.”