Boodschap in reactie op uitspraak


ZONL moet alsnog transitievergoeding uitkeren aan ex-werknemers schoonmaakondersteuning.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) moet alsnog transitievergoeding betalen aan ex-werknemers schoonmaakondersteuning. Dat is gisteren bekend geworden toen de uitspraak van de rechter werd gedeeld aan betrokken partijen.

De zitting vond donderdag 8 juni plaats bij de rechtbank in Zwolle waarin de ex-werknemers Schoonmaakondersteuning (122), transitievergoeding eisten van ZONL. ZONL stelt dat geen sprake is van recht op transitievergoeding omdat vrijwel al deze ex-werknemers hun werk en hun cliënten hebben behouden. Volgens ZONL zou sprake zijn van Overgang van onderneming dan wel Opvolgend werkgeverschap.

Het uitbetalen hoeft niet meteen. ZONL kan in hoger beroep gaan. Frank Kodden, bestuurder ZONL: “We zijn erg teleurgesteld over deze uitspraak. We zullen nu alle stukken bestuderen en ons beraden op het vervolg.”

Achtergrond
Toen de SUN-gemeenten (Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder) eind 2014 aangaven de Huishoudelijke Zorg af te schaffen, heeft ZONL alles in het werk gesteld om op een zorgvuldige manier de gewaardeerde werknemers en cliënten te begeleiden. Daarbij is ingezet op het zoveel mogelijk kunnen behouden van bestaande werkrelaties; de zogenoemde ‘koppeltjes’ van cliënt en huishoudelijke hulp. Met de gemeenten is hiervoor, na veel gesprekken en met invloed vanuit de vakbonden, een traject van 2 jaar voor afgesproken. Dit heeft de organisatie reeds een verlies van ruim € 1.2 miljoen gekost. Eind 2016 moesten de SUN-gemeenten hun besluit terugdraaien en alsnog een aanbesteding Huishoudelijke Zorg uitzetten. In overleg met de SUN-gemeenten heeft ZONL besloten niet deel te nemen aan deze nieuwe aanbesteding en per 1 januari 2017 te stoppen met deze dienstverlening.