Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen. U dient bij uw gemeente deze hulp aan te vragen.

Veranderingen in de Wmo
Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen.

Begeleiding naar Wmo
Begeleiding valt nu nog onder de AWBZ. Maar gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten. Daarom wil het kabinet dat de gemeente vanaf 2015 ondersteuning en begeleiding aan huis levert. Deze taken vallen dan onder de Wmo. Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.

Huishoudelijke hulp alleen als dat echt nodig is
Verder wil het kabinet de eisen veranderen voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Om vanaf 2015 in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke hulp hard nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierover.

Gemeente beslist over pgb
Gemeenten zijn nu nog verplicht cliënten de keuze te bieden tussen hulp in natura of een pgb. Het kabinet wil dat gemeenten dat in de toekomst zelf kunnen bepalen.

Meer informatie?
Als u vragen heeft over de zorgverlening vanuit de Wmo of de AWBZ, dan kunt u contact opnemen met:

  • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
    Tel. (0521) 53 99 99 (centraal telefoonnummer)
    Of per e-mail: info@zorggroep-onl.nl