Wachttijden zorg met verblijf

Wachtlijst/wachttijden Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Voor de verzorgingshuizen en het verpleeghuis van Zorggroep Oude en Nieuwe Land kan een wachtlijst bestaan. Onze zorgbemiddelaars kunnen u hierover uitgebreid informeren.

Zorgbemiddelaars Sonja Slagter en Ina Beenen kunt u van maandag t/m vrijdag bereiken via telefoonnummer: (0527) 624531 of e-mail: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl.

Onder wachttijd wordt de tijd verstaan die verstrijkt tussen het moment van indicatiestelling en het moment dat u deze zorg daadwerkelijk kunt ontvangen. Voor wat betreft de volgorde van het in zorg nemen van cliënten in één van onze verzorgingshuizen of het verpleeghuis zal in beginsel de ernst van de zorgbehoefte bepalend zijn dan wel de langst wachtende.

Is er sprake van een wachttijd, dan wil het niet zeggen dat u geen zorg kunt ontvangen. In dat geval kunt u van Zorggroep Oude en Nieuwe Land thuiszorg of overbruggingszorg ontvangen, of helpen onze zorgbemiddelaars u graag bij het vinden van een geschikt alternatief tot het moment dat er voor u plaats is in het huis van uw voorkeur.

Wij hebben voor u het aantal wachtenden en de wachttijden per locatie, inzichtelijk gemaakt in deze actuele WACHTTIJDLIJST ZORG MET VERBLIJF.

De wachttijden hierin aangegeven laten bij benadering de wachttijd zien. De wachttijden worden elke maand aangepast aan de werkelijke situatie. Wilt u graag informatie over een actuele wachttijd, dan kunt u hierover contact opnemen met onze zorgbemiddelaars.

Voor de thuiszorg heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land geen wachtlijst of wachttijden. Hebt u thuiszorg nodig, dan kunt u die altijd bij ons krijgen. De Zorggroep houdt zich aan de minimale eisen die de overheid hieraan stelt.

Ook voor dagopvang/dagbehandeling in één van de verzorgingshuizen en het verpleeghuis van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bestaan geen wachttijden.

Overbruggingszorg
Overbruggingszorg is tijdelijke zorg aan huis, totdat u een plaats krijgt toegewezen in een verzorgings- of verpleeghuis. Overbruggingszorg is door de overheid aan strakke regels gebonden. Het streven van de overheid is de duur van het ‘wachten’ niet langer dan 6 maanden te laten zijn. Na 6 maanden gaan daarom in sommige gevallen andere voorwaarden gelden. Lees meer...