Behandelteam

Deskundige zorg van specialisten

Het Advies- en Behandelcentrum heeft specialisten in huis die, samen met u, bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Er zijn deskundigen, zoals de ergotherapeut die op huisbezoek komen, om de plek te zien waar u de problemen ervaart. Andere deskundigen, zoals de logopedist, psycholoog, fysiotherapeut en specialist ouderengeneeskundige ontvangen u op onze locatie.

Praktijkverpleegkundige

Verantwoordelijk voor deel medische behandeling

De praktijkverpleegkundige neemt de verantwoordelijkheid over van de specialisten ouderengeneeskunde voor delen van de medische behandeling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met Diabetes Mellitus, hart- en vaataandoeningen en astma en/of COPD.

Ook houdt de praktijkverpleegkundige zich bezig met specifieke problematiek zoals decubitus (doorliggen) en vocht- en voedingsproblemen. Verder verzorgt de praktijkverpleegkundige o.a. spreekuren, consulten en bevorderdert deze de deskundigheid van het zorgteam waar de praktijkverpleegkundige onderdeel van uitmaakt.

Specialist Ouderenzorg

Zo optimaal mogelijk blijven functioneren

Met de toenemende vergrijzing en ook zorgbehoevendheid, vervult de specialist ouderengeneeskunde een belangrijke rol. De specialist ouderengeneeskunde is er voor u als u, vaak op oudere leeftijd, in een kwetsbare situatie verkeerd of chronisch ziek bent. U hoeft voor behandeling van de specialist ouderengeneeskundige niet in een verpleeghuis te verblijven; ook bij uw thuis is deze vorm van hulpverlening mogelijk.

Het doel van de hulp en behandeling van de specialist ouderengeneeskundige is dat u zo optimaal mogelijk kunt blijven functioneren. Uw kwaliteit van leven staat voorop.

Fysiotherapeut

Als beperkingen het bewegen of evenwicht beinvloeden

Bij het ouder worden kunt u beperkingen krijgen op lichamelijk gebied die het bewegen of het evenwicht negatief beïnvloeden. Deze beperkingen ondervindt u vooral tijdens het dagelijks handelen.

Na onderzoek kan de fysiotherapeut u advies geven om de hinder zo veel mogelijk te beperken en om uw activiteiten veilig te kunnen blijven doen. Denk hierbij aan fysiotherapeutische oefeningen onder directe begeleiding of oefeningen die u zelf thuis doet. Ook geeft de fysiotherapeut advies over de aanschaf van loophulpmiddelen, zoals schoenen of een rolstoel en tips over bijvoorbeeld het uitstappen uit
de auto, het opstaan uit een stoel of overstappen van stoel naar bed.

Ergotherapeut

Advies bij concrete alledaagse handelingen

De ergotherapeut onderzoekt en behandelt concrete alledaagse handelingen en helpt u zo optimaal mogelijk te functioneren in uw eigen woon- en leefomgeving. Voorbeelden zijn het eenhandig leren wassen en aankleden en het veilig koken.

Als de ergotherapeut bij u thuiskomt, kan deze u ook adviseren over een makkelijke en veilige kamerindeling. En als hulpmiddelen of aanpassingen nodig zijn, bemiddelt de ergotherapeut tussen u en instanties die hulpmiddelen verstrekken. Bovendien leert u van de ergotherapeut hoe met die hulpmiddelen om te gaan.

Logopedist

Bij problemen met taal, spraak, stemgeving, gehoor of slikken

Door de gevolgen van een aandoening, bijvoorbeeld een beroerte, ziekte van
Parkinson of dementie, kunt u problemen ondervinden in de dagelijkse communicatie
of tijdens het eten en drinken.

De logopedist onderzoekt en behandelt als er iets mis is met taal, spraak, stemgeving, gehoor of slikken. De behandeling bestaat uit het zoeken naar en leren omgaan met andere manieren van communicatie. Uw naasten worden hierbij ook betrokken.

Diëtist

Gezonde voeding is belangrijk voor iedereen

Voor alle mensen is gezondheid erg belangrijk. Een manier om aan uw gezondheid te werken, is letten op uw voeding. Gezonde voeding is belangrijk voor iedereen. Daarom is de diëtist er ook voor iedereen: jong of oud, gezond of ziek.

Bij ziekte komt het vaak voor dat er geen eetlust meer is. Ongewenst afvallen is dan een groot probleem. De diëtist kan dan helpen met het samenstellen van smakelijke maaltijden, waarmee u voldoende voedingsstoffen binnen krijgt en een goed lichaamsgewicht behoudt. Ook als u een dieet gaat volgen bij overgewicht, kunt u terecht bij de diëtiste voor advies. Samen met u wordt er een persoonlijk dieet of
advies vastgesteld. Hierbij houden we rekening met uw wensen en persoonlijke voorkeur.

Psycholoog

Bij lichamelijke, cognitieve en psychische veranderingen

Bij het ouder worden kunnen er veranderingen ontstaan op lichamelijk, cognitief en psychisch gebied met ingrijpende gevolgen. De psycholoog wordt onder andere ingeschakeld voor onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding bij deze veranderingen.

U kunt denken aan gevolgen van een hersenbeschadiging door een beroerte of dementie. Begeleiding bij verwerkingsproblemen van ziekte en achteruitgang in allerlei functies zoals geheugen en emoties.

Geestelijke verzorging

Voor allerlei levensvragen

Als gevolg van ouder worden of opname in een verzorgings- of verpleeghuis wordt u geconfronteerd met allerlei levensvragen. Vragen over zin en zinloosheid; vragen over het waarom van vele dingen, over geloof, leven, lijden en dood. De Geestelijke verzorging wil u daarin bijstaan en wel op zo’n manier dat het uw draagkracht verhoogt.

U, de mensen die om u heen staan en uw levensbeschouwing zijn daarbij het uitgangspunt. Geestelijke verzorging is hierin klankbord, schuilplaats, vrijplaats en reisgenoot.

Maatschappelijke werkers

Bij emotionele, psychosociale of zakelijke problemen

De maatschappelijk werker kan u of uw naaste(n) begeleiden bij emotionele, psycho- sociale of zakelijke problemen die samenhangen met uw gezondheidsprobleem. Denk aan begeleiding bij achteruitgang door ziekte, ondersteuning van de mantelzorg en hulp bij beheer van financiën.

De maatschappelijk werker kan u ook adviseren over mentorschap en bewindvoering. Een belangrijk uitgangspunt van het maatschappelijk werk is dat u of uw partner/familie op weg geholpen wordt om zelf verder aan de slag te kunnen met de aangereikte oplossingen en adviezen. Hiermee behoudt u de regie over uw eigen leven. De begeleiding van de maatschappelijk werker vindt plaats door individuele- of groepsgesprekken.