Hier heeft u recht op in een instelling (Wlz)

In een Wlz-instelling wonen mensen die recht hebben op zorg in een instelling (Wlz-indicatie). Soms zijn ook hun partners meeverhuisd.

In de brochure 'Algemene voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura' leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt als bewoner van een AWBZ-instelling. U leest welke producten en diensten de instelling voor u betaalt. En u leest wat u zelf moet betalen. Alles in deze brochure geldt ook voor een partner die meeverhuist. Als dat niet zo is, dan staat dat duidelijk aangegeven in de brochure. Wat voor 2015 de AWBZ was is nu deels Wlz geworden als het gaat om zorg in een instelling.

Brochures*:
Algemene voorwaarden bij levering Wlz-zorg in natura

Eigen bijdrage 2016


*De folders zijn aan verandering onderhevig, wij streven er naar nieuwe versies zo spoedig mogelijk met u te delen.