Persvoorlichting

Bureau Marketing & Communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Journalisten en persfotografen kunnen vragen naar aanleiding van de actualiteit of aanvragen voor interviews voorleggen aan Bureau Marketing & Communicatie. In het geval van een interview wordt voor u contact gelegd met de Raad van Bestuur, een medewerker en/of cliënt van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen
Om de privacy van klanten en medewerkers te kunnen waarborgen, is het niet toegestaan om opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zonder uitdrukkelijke toestemming van Bureau Marketing & Communicatie. Het is ook niet toegestaan om terreinen of gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend. Onder opnameapparatuur wordt verstaan “alle vormen van beeld- en geluidsregistratie”.

Bureau Marketing & Communicatie
Annette Jansen-Brandsema;
Beleidsadviseur Marketing & Communicatie

Postbus 155
8330 AD Steenwijk
Tel. 06- 12 68 31 43
E-mail: a.jansen@zorggroep-onl.nl