Anbi

Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land
RSIN-nummer
812858426

Contactgegevens
Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk
(0521) 53 99 99
info@zorggroep-onl.nl
www.zorggroep-onl.nl

Stichting Bouw en Beheer (gebouwbeheer Zorggroep Oude en Nieuwe Land)
RSIN-nummer
2853255

Contactgegevens
Kometenlaan 1, 8303 CN Emmeloord
(0527) 63 03 00
info@zorggroep-onl.nl
www.zorggroep-onl.nl

Bestuur
Dhr. drs. F. J. (Frank) Kodden, MBA-H

Doelstelling
Ons doel is jonge en oudere mensen zo goed mogelijk te ondersteunen om hun deelname aan de samenleving, met een psychische, sociale of lichamelijke beperking, te behouden of te vergroten. Dit doen wij vanuit onze visie op Betrokken zorg.

Beleidsplan
Naast het continueren en verder verbeteren van de reguliere werkzaamheden richten we ons onder meer op:

  • Uitvoering geven aan het project 'Toekomstbestendig ZONL'. Dit project is onderdeel van het Reorganisatieplan 'Betrokken zorg in de realiteit van nu'.
  • Uitvoering geven aan het strategisch ICT-plan (zowel inhoudelijk als organisatorisch);
  • Uitvoering geven aan het strategisch Huisvestingsbeleid.
  • Uitvoering geven aan het project ‘Samen bouwen aan zelfverantwoordelijke teams’.
  • Project ‘Afbouw schoonmaakondersteuning 2015-2016’
  • Project ‘Positionering Advies- en behandelcentrum en Geriatrische revalidatiezorg’.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor het personeel is gebaseerd op de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De bestuurder wordt beloond conform het beloningsbeleid van het NVZD.

Verslag activiteiten
In ons Maatschappelijk jaarverslag vindt u een overzicht van onze activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast is de Jaarverantwoording en Jaarrekening, evenals ons Maatschappelijk jaarverslag, beschikbaar gemaakt via https://www.jaarverslagenzorg.nl.