Jaarverslag

Zorggroep Oude en Nieuwe Land legt op basis van de uitgangspunten en de gemaakte afspraken, in het kader van de periodieke voortgangsrapportages jaarwerkplan, interne verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Wij hechten veel waarde aan transparantie in de zorg. Naast de verplichte verantwoording (www.jaarverslagenindezorg.nl), brengen wij deze meer toegankelijke publicatie uit voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Het Maatschappelijk Verslag 2015 en 2016 geeft een overzicht van de relevante gebeurtenissen uit dat jaar.

U kunt het Maatschappelijk Verslag 2016 hier lezen.

U kunt het Maatschappelijk Verslag 2015 hier lezen.