Personeelssamenstelling

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden zorgorganisaties gevraagd gegevens te publiceren over de personeelssamenstelling. Binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt een kader voor de gewenste personeelssamenstelling gemoderniseerd en geactualiseerd. Basis daarvoor bij de verpleeghuiszorg is (onder andere) het Kwaliteitskader.

Klik hier voor de personeelssamenstelling.